– Vi har sakket akterut sammenlignet med kommunene, så det har blitt vanskelig å rekruttere og beholde de beste, sier Siv Anita Haukdal.

– Vi har sakket akterut sammenlignet med kommunene, så det har blitt vanskelig å rekruttere og beholde de beste, sier Siv Anita Haukdal.

Ole Martin Wold

– Ansatte i kriminalomsorgen sakker akterut på lønn

Siv Anita Haukdal er leder i FOs nye landsdekkende klubb for ansatte i kriminalomsorgen. Flere medlemmer og bedre lønn står øverst på ønskelista.
24.03.2021
09:31
25.03.2021 11:44

solfrid.rod@lomedia.no

Den nye klubben ble stiftet 4. februar og har i underkant 200 av medlemmer, de fleste av dem i friomsorgen.

– Vi håper å bli større, og potensialet er stort. For å få fulle partsrettigheter må vi organisere ti prosent av de ansatte. For oss betyr det mellom 400 og 500 medlemmer. Får vi til det, får vi medbestemmelse på et helt annet nivå.

Jeg er ikke frikjøpt som tillitsvalgt og jobber i 100 prosent stilling. En viktig forutsetning for at jeg påtok meg vervet er at styret består av folk med god kjennskap til de ulike regionene. Lokalkunnskap er kjempeviktig, og vi er et godt team.

Hvilke planer har dere for å skaffe flere medlemmer?

– Vi ønsker å bli mer synlige overfor medlemmer og mulige medlemmer. Vi ønsker god kommunikasjon mellom tillitsvalgte og den enkelte, det skal ikke være en bøyg å ta kontakt. Vi skal også jobbe for å synliggjøre viktigheten av sosialfaglig kompetanse på dette feltet.

Hva blir den viktigste saken?

– Lønn. Det er et kjempestort tema. Vi er jo statsansatte, og for noen år siden hadde vi en helt grei lønn. Men vi har sakket akterut sammenlignet med kommunene, så det har blitt vanskelig å rekruttere og beholde de beste. Det er store lønnsforskjeller både mellom regionene og internt i hver region. Du kan ha samme jobb i Molde og Mosjøen, men ha forskjellig lønn. Vi har heller ikke noe system for å lønne kompetanseheving. Det må vi få på plass. Det skal lønne seg å ta videreutdanning og utvikle seg faglig.

Kan du si litt om din egen jobb?

– Jeg jobber som tilbakeføringskoordinator på Trøndelag friomsorgskontor. En tilbakeføringskoordinator jobber på systemnivå. Oppgaven er å sikre domfelte et helhetlig tilbud internt og eksternt og legge til rette for en trygg og forutsigbar tilbakeføring til samfunnet. Jeg oppdaterer interne rutiner og inngår avtaler med andre etater. Vi samarbeider med barnevern, Nav og andre kommunale instanser, samordner tiltak og følger opp slik at tilbakeføringen skal gå så bra som mulig.

Hva spiser du til lunsj?

– Det jeg finner i farten, knekkebrød med kaviar eller ost, det som ligger i skuffen på jobben.

Hva ville du gjort hvis du fikk en ekstra ferieuke?

– Reist på noen fine fjellturer. Det er så mange fine turer å velge mellom. En tur til Sunnmørsalpene og Skårasalen hadde jeg likt, og ikke minst fjellturer rundt Bodø.

Hvem fortjener høyere lønn?

– Umiddelbart tenker jeg på de sosialfaglige i kriminalomsorgen. Som jeg sa, vi er ikke konkurransedyktige i forhold til kommunene. Hvis jeg løfter blikket fra egne grupper, synes jeg jo også det er absurd at målet om likelønn ikke er nådd ennå.

Navn: Siv Anita Haukdal

Yrke: Sosionom og tilbakeføringskoordinator

Aktuell: Leder i ny landsdekkende klubb for FO-ere i kriminalomsorgen

24.03.2021
09:31
25.03.2021 11:44

Navn: Siv Anita Haukdal

Yrke: Sosionom og tilbakeføringskoordinator

Aktuell: Leder i ny landsdekkende klubb for FO-ere i kriminalomsorgen

Mye lest