Nok penger opp i røyk

Åtte rogalandskommuner har kartlagt livssituasjonen til 900 rusavhengige. Målet er effektive tiltak.
11.01.2008
13:34
16.12.2013 03:33

Kartleggingen har sett på rusavhengiges arbeids- og bosituasjon, foruten familieforhold og kontakt med psykiatrien. Slik skal det bli lettere å koordinere hjelp og unngå at kommuner og helseforetak bruker penger på tiltak med lav effekt.

– Det gjør oss bedre i stand til å planlegge hvilke tjenester det skal legges til rette for, både lokalt og ved for eksempel distriktspsykiatriske senter eller annen rusomsorg under spesialisthelsetjenesten, sier ruskoordinator i Helse Fonna, Bernt Netland, til Haugesunds Avis.

Undersøkelsen er gjennomført i Karmøy, Haugesund, Vindafjord, Odda, Tysvær, Stord, Sauda og Kvinnherad.

Resultatene skal presenteres i Haugesund 28. januar under en samling om rusarbeid i regi av Helse Fonna HF.

11.01.2008
13:34
16.12.2013 03:33