Nedtur fra Grande Røys

Offentlig sektor skal ikke være lønnsledende, mener fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. – En stor nedtur at de rødgrønne ikke har ambisjoner for velferdsstaten, sier Randi Reese.
13.02.2008
17:53
16.12.2013 03:58

FO-lederen mener dagens lønnsgap mellom offentlig og privat sektor vil svekke rekrutteringen til en del av de yrkene som er velferdsstatens grunnpilarer. Hun er skuffet over at fornyingsministeren ikke ser som sin jobb å gjøre offentlig sektor til en attraktiv arbeidsplass også med tanke på lønn.

Et politisk spørsmål

Det var i VG 10. februar Grande Røys sa at ansatte i offentlig sektor ikke kan regne med å tjene like mye som ansatte i privat sektor. Hun mener meningsfulle oppgaver og andre goder vil bidra til at folk vil velge å jobbe i offentlig sektor også i framtida. Randi Reese spår derimot stor mangel på arbeidskraft i framtidas velferdsstat dersom regjeringa ikke tar grep for å heve lønnsnivået betraktelig.

– I offentlig sektor er det jo ikke noe overskudd å forhandle om. Det må overføringer i statsbudsjettet til for å bedre våre lønnsbetingelser. Vår lønn er et politisk spørsmål. Derfor er signalene fra Grande Røys en gedigen nedtur for oss.

13.02.2008
17:53
16.12.2013 03:58