Mister hjemmehjelpen

Hvert tredje DPS mangler ambulant team.
10.01.2011
16:14
16.12.2013 15:03

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Det til tross for at Stortinget for fem år siden vedtok at alle distriktspsykiatriske sentre (DPS) skulle ha ambulant team innen to år.

Dette går fram av en kartlegging gjort av professor i psykisk helsearbeid Bengt Karlsson ved Høgskolen i Buskerud.

De ambulante teamene driver oppsøkende arbeid hjemme hos pasientene. Mange som får besøk av teamene har rusproblemer. En viktig grunn til å organisere psykiatritjenesten i ambulante team var å få mer helsetilbud for pengene.

– Undersøkelser både i Norge og England viser at de som fått hjelp av ambulante team er fornøyd med tilbudet. Men når hvert tredje DPS ikke har ambulante team, så er det trolig mange som ikke får hjelpen de bør ha, sier Karlsson til Sykepleien.no.

Karlsson uttrykker overfor Sykepleien.no at han er overrasket over at så mange av landets 72 DPSer ikke har ambulante team på plass. Han frykter at lokal faglig frihet skjer på bekostning av stortingsvedtak. Presset økonomi kan være en årsak til at en tredjedel av DPS-ene ennå ikke har teamene på plass.

10.01.2011
16:14
16.12.2013 15:03