Mer barnevern for skilsmissebarna

Barnevernet har til tider abdisert når skilte foreldre ikke tar vare på barnet sitt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. Nå skal de få verktøy til å gjøre en bedre jobb.
01.07.2013
10:40
16.12.2013 23:16

mia.paulsen@lomedia.no

Fredag lanserte Thorkildsen et hefte om forholdet mellom barneloven og barnevernloven.

Vanskelig å bistå

– Dette er noe barnevernet har tatt opp med oss i ulike sammenhenger, og et problem jeg husker fra den gangen jeg selv hospiterte hos Sagene barnevern. De opplevde det ofte som vanskelig å bistå barn med samværsavtaler, og var bekymret over uklarheter i lovverket, sier Inga Marte Thorkildsen.

Statsråden mener problemene både skyldes uklarheter i lovverket og mangel på kunnskap.

– Barnevernsarbeiderne ønsker å gjøre en best mulig jobb, men til tider har det skortet på ressurser i barnevernet, både når det gjelder tid og kompetanse, sier hun.

Må gå til domstolen

Når foreldre med samværsavtale har konflikter som går ut over barnet, kan det bli aktuelt for barnevernet å gripe inn. Men hvis barnevernet for eksempel mener at det må være tilsyn under samvær med den ene av foreldrene, er det domstolen som avgjør. Heftet gjennomgår barnevernets oppgaver og ansvar når foreldrene er i konflikt.

Skal følge opp bekymring

Det hender den ene av foreldrene går til barnevernet med bekymring over at barnet ikke har det bra under samvær med den andre forelderen. Barnevernet får da den krevende jobben med å vurdere om det er snakk om en hevnaksjon eller reell bekymring. Heftet beskriver en del slike situasjoner og hva barnevernet kan gjøre.

– Men er barnevernet bekymret for et barn, er det ingen grunn til å ikke følge det opp, understreker Inga Marte Thorkildsen.

Vil ha tettere samarbeid

Statsråd Thorkildsen ønsker et tettere samarbeid mellom familievernet og barnevernet med sikte på at barnevernet kan kobles raskere inn hvis det er nødvendig.

– Både barnevern og familievern har vist sterk vilje til et tettere samarbeid, slik at de kan trekke på hverandres ressurser, sier Inga Marte Thorkildsen.

Veiledningsheftet blir sendt til alle barnevernskontor, forteller statsråden.

– Og så fortsetter vi diskusjonen om å utrede muligheten for å opprette en familiedomstol eller gjøre tilsvarende grep, sier Thorkildsen til Fontene.

01.07.2013
10:40
16.12.2013 23:16