Maner til felles profil

Denne saken handler ikke om takhøyde, men om at seksjonsrådet for barnevernpedagoger har fattet et vedtak i strid med kongressens vedtatte prinsipprogram og frontet dette utad, mener flertallet i FO-ledelsen.
25.05.2010
11:08
14.12.2013 12:45

solfrid.rod@lomedia.no

Som Fontene skrev fredag, strides FO-ledelsen om hvem som har lov til å mene hva i FO. Debatten om profesjonenes selvstendighet spisser seg til i forkant av landsstyrets møte i begynnelsen av juni.

Seksjonrådet for barnevernpedgoger vedtok høsten 2008 å arbeide for en femårig grunnutdanning for sin yrkesgruppe. Dette standpunktet strider imot FOs politikk, og det har skadet FOs rykte at barnevernpedagogene har frontet dette i offentligheten, mener arbeidsutvalgets flertall.

Seksjonsrådet for barnevernpedagoger mener AUs flertall fratar dem den autunomien kongressen har gitt dem i utdanningspolitiske saker. Flere fylkesledere etterlyser takhøyde og organisasjonsdemokrati.

Forbundsleder Randi Reese trakk sine uttalelser og ønsket ikke å la seg intervjue i Fontene. I stedet uttaler hun seg her i en uredigert kommentar sammen med 1. nestleder Siv Karin Kjøllmoen og 3. nestleder Mimmi Kvisvik.

25.05.2010
11:08
14.12.2013 12:45