LO Kommune krever 20.000

LO kommune har nå overlevert krav om 20.000 i generelt tillegg og et nytt minstelønnsnivå for fagarbeidere med spesialutdanning. Ansiennitetsstigen kreves utvidet fra 10 til 16 år, og det kreves uttelling for tilleggsutdanning av minst 3 månederes, 1/2 års og 1 års varighet.
25.04.2008
13:29
16.12.2013 04:57

Kravene ble overlevert KS i de pågående forhandlingene i kommunesektoren. De skal sikre kompensasjon for tilleggs- og spesielautdanning, og lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse.

- Kravene skal sikre at LO Kommunes medlemmer kommer opp på nivå med ansatte i privat sektor. Medlemmene skal sikres en rettmessig andel av verdiskapningen gjennom forbedring av kjøpekraften og en sosial fordelingsprofil, sier Jan Davidsen, leder av LO Kommunes forhandlingssammenslutning, i en pressemelding.

25.04.2008
13:29
16.12.2013 04:57