Likelønn konkretisert

Høyere grunnlønn og 16 års ansiennitetsstige er de viktigste likelønnskravene, mener FOs landsstyre. Risikotillegg strykes fra kravlista.
03.03.2010
21:36
16.12.2013 12:45

solfrid.rod@lomedia.no

Alle krav som ikke kan sies å inngå i et likelønnsløft må fjernes fra FOs kravliste i dette tariffoppgjøret, foreslo Rigmor Hogstad fra FO Oslo og Petter Sortevik fra FO Møre og Romsdal da landsstyret i dag konkretiserte kravene til oppgjøret.

Så langt ville ikke landsstyret gå, men forslaget satte fart på prioriteringsdebatten.

Prioritere ned, ikke vekk

Og de to fikk gjennomslag for sitt subsidiære forslag: Streng prioritering av hvilke krav som overleveres til forhandlingssammenslutningene.

Likelønnskrav skal være tydelig prioritert av FO i forkant, bestemte landsstyret. Og stod dermed overfor spørsmålet: Hvilke krav er likelønnskrav og hvilke krav kan FO tillate seg å prioritere ned, om enn ikke bort?

Hevet grunnlønn og 16 års lønnsstige på topp, lød svaret fra flere i dagens debatt. Selv om det også er urettferdig liten forskjell på fire og åtte års ansiennitet, er 16års-kravet mest presserende, hevdet blant annet Geir Johannessen fra FO Hordaland.

– Det ligger helt fast at likelønn skal prioriteres. Skal vi strippe dette ned, er grunnlønna og utvidelse av lønnsstigen det aller viktigste, sa Ivar Kvadsheim fra FO Rogaland.

Uttelling for kompetanse

Etter- og videreutdanning gir langt mindre utslag på lønnslippen i kvinnedominerte yrker enn i mannsdominerte. Derfor er krav om uttelling for etter- og videreutdanning er godt likelønnskrav, hevdet 1. nestleder Siv Karin Kjøllmoen.

Med en kvinneandel på 83 prosent kan FO føle seg trygg på at de fleste tariffkrav er gode likelønnskrav, mener Kjøllmoen.

– Grunnlønna er det aller viktigste. Lønn for etterutdanning og lederansvar er også viktig, men grunnlønna ute er så lav at det er der hovedfokus må være. Det er også det som betyr mest for flertallet av medlemmene, mente Gry Olsen fra seksjonsrådet for vernepleiere.

Kontinuitet i kravene

Rigmor Hogstad foreslo å fjerne risikotillegg, sikkerhets- og vernebestemmelser, veiledning, studiepermisjon og tiltak for nytilsatte/nyutdannede. Det ble for drastisk for landsstyret. Flere vektla betydningen av å gjenta krav nærmest til det kjedsommelige for å oppnå resultater. Forbundsleder Randi Reese advarte mot å stryke enkelte krav fra lista.

– I en forhandlingssituasjon kan det plutselig oppstå en mulighet for å få gjennomslag. Da vil jeg ikke sitte der uten mandat til å fremme kravene, sa Reese.

Risikotillegg ut

Risikotillegg var det eneste kravet som ble strøket etter dagens debatt. Det gjelder alle tariffområder. Flere av landsstyrerepresentantene tok avstand fra risikotillegg på prinsipielt grunnlag.

– Jeg er bekymret over at det i det forslaget i det hele tatt har kommet inn i saksframlegget. Risikotillegg bygger ikke anerkjennelse, det bidrar heller til å stigmatisere de menneskene vi jobber med, sa Gry Olsen.

Vold og trusler må forebygges ved å rekruttere flere fagfolk, noe som igjen krever bedre lønn, påpekte hun.

– Vi må innse at sosialt arbeid er en risikosport. Det er et argument for at vi alle skal ha bedre betalt, ikke et argument for å plukke ut hvilke pasienter og klienter som er farligst, sa Olav Sanness Vika fra FO Vestfold.

– For forsiktige

Siv Karin Kjøllmoen innrømmet å ha tvilt seg fram til at det er riktig å kreve risikotillegg. Det kan, etter hennes mening, lette rekrutteringen av fagfolk og dermed føre til en mer faglig forsvarlig håndtering av vold og trusler.

– Dette handler også om kvinnelønn. Det er fort at vi blir for forsiktige, sa Kjøllmoen. .

Også Randi Reese henviste til at man i mannsdominerte yrker ikke har nølt med å framforhandle tillegg for ulike belastninger. Det handler om å utnytte spillereglene i arbeidslivet, mener forbundslederen.

– Det blir å sammenligne med tillegg for ubekvem arbeidstid. Vi vil helst ikke ha det, men når det først er slik, skal vi ha tillegg for det, argumentere Reese.

Hun mener også at risikotillegg kan fungere som incitament for arbeidsgiver til å jobbe mer forebyggende.

Nye stillingsnivåer i Spekter

Bente Bakken Rasmussen fra FO Aust-Agder fikk ikke gjennomslag for å kreve penger til lokal pott i Spekter. Hennes øvrige forslag om klargjøring av pensjon og nye stillingsnivå for høyskoleutdannende med henholdsvis klinisk godkjenning og mastergrad var blant prioriteringene som ble oversendt arbeidsutvalget (AU).

Landsstyret presiserer at AU gis fullmakt til å justere og spisse kravene under forhandlingene.

03.03.2010
21:36
16.12.2013 12:45