Krever klingende mynt i Sølvbyen

I teknologibyen Kongsberg presses prisene på grunn av ingeniørlønnene. FOerne er villige til å streike til snøen kommer for likelønn.
29.05.2012
15:28
16.12.2013 19:20

vibeke.liane@lomedia.no

Fra i dag tidlig er 35 av FO-klubbens 76 medlemmer i Kongsberg kommune er tatt ut i streik. De færreste har vært med på dette før, og er spente foran slaget med arbeidsgiverne.

– Da medlemmene fikk vite at de var tatt ut i streik var den første tanken deres at brukerne ikke skulle lide. Nå er det på plass. Det er folk igjen på arbeidsplassene til å ta akuttsakene, og streikeviljen er på topp. Dette er samvittighetsfulle mennesker, forteller klubbleder Tone Risvoll Kvernes.

Hun forteller at medlemmene vil stå i stormen lenge. – Det tar den tiden det tar. Eller som lederen av LO Stat sa det: Vi kan streike herfra til evigheten.

Edruelig arbeidsgiver

Kvernes roser arbeidsgiveren for å være edruelig i forhold til streiken. Til nå har de kun fått inn fire søknader om dispensasjon. – Søknadene gjelder utviklingshemmede brukere som tåler lite forandringer. Søknadene er greie, sier streikelederen.

Nå er første dagen i streiken et faktum. Streikevaktene har tatt plass utenfor barneverntjenesten, Nav-kontoret og rådhuset. Et ambulerende streiketeam skal reise ut på institusjoner og skoler som har få medlemmer. Nå har de tatt plass i sola på torget for å vise byens befolkning at sosialarbeiderne er i streik.

Slutt på tålmodigheten

Utenfor barneverntjenesten sitter Liv-Anita Leite streikevakt. Hun tripper av streikeiver i maisola. – FO har vært for hensynsfulle. Lønnsgapet har blitt for stort. Det er på høy tid at vi streiker, sier Liv-Anita Leite.

Hun mener yrkesgruppene som bærer velferdsstaten har sakket for mye akterut. – Nå er det nok, tiden er overmoden, framholder Leite.

Sosialarbeider og lønnstaper

Utenfor Nav sitter Liv Karlskås. Dette er den første streiken hennes siden hun var ferdig utdannet sosionom i 1972. – Dette blir nok min første og siste streik, sier 66-åringen.

Abdelkader Otganik mener lønna i offentlig sektor gjør sosialarbeidere til tapere. – Når jeg går i banken og søker lån spør de hvor jeg jobber. Pengene sitter langt inne når jeg forteller at jeg jobber i kommunen og ikke i Næringsparken, hevder Otganik.

Han syns det er ille at de som jobber med mennesker er lavtlønnede i sammenligning med ingeniørene i Næringsparken. – Boligprisene, matvareprisene, alt er tilpasset dem. Det holder ikke at arbeidsgiveren spytter fram 3,5 prosent i lønnstillegg ved tariffoppgjørene. På den måten tar vi ikke igjen lønnsgapet, sier Otganik.

Laber støtte

En middelaldrende man rusler bort til streikevaktene. Karlskås og Otganik forbereder seg på å svare på spørsmål om Nav-ansattes lønns- og arbeidsforhold. Isteden lurer mannen på når han får utbetalt stønaden til livsopphold som han har søkt om.

«Den blir vel ikke utbetalt når dere sitter her,» undrer fyren. – Det er folk som tar seg av søknadene, forsikrer de streikende.

– Det er nok ikke mye støtte å få for streikevaktene som står utenfor Nav, konstaterer streikeleder Kvernes. – Dere får stå på, vi gir oss ikke, ivrer hun.

Egenbetalt videreutdanning

På vei til rådhuset går streikelederen og Fontene forbi to gubber som sitter og leser flyveblader fra FO. Stå på nikker de idet vi passerer.

Utenfor rådhuset sitter et trespann og streiker. Også de er opptatt av lønnsgapet til ingeniørene i Næringsparken. – De må sette pris på jobben vi gjør. Vi har også studielån, sier Harald Quaynor.

Liss Marian Bechiri forteller at mange tar videreutdanning uten at arbeidsgiveren krever det, eller lønner den. – Loven krever at vi gjør jobben på en måte som er faglig forsvarlig. Vernepleiere har også plikter i forhold til helsepersonelloven, sier Bechiri.

Støtte fra ledelsen

Tone Faugli har snaue to måneder bak seg i FO-ledelsen. Nå er hun med på å fronte en historisk streik. – Jeg kan tariff, så det går fint. Hele offentlig sektor er i streik, det er ikke bare FO sin streik, understreker Faugli.

Faugli mener det er uakseptabelt at den omlag 20 år gamle tradisjonen med å følge frontfagene endres underveis i oppgjøret fordi resultatet der er for bra. Det kan ikke være sånn at offentlig sektor bare skal følge frontfagene når de har dårlige oppgjør, påpeker hun.

– Vi skal følge dem når det gjelder å holde moderasjon og dempe lønnsveksten, av hensyn til handelen med utlandet. Når de får et godt oppgjør skal ikke vi i offentlig sektor få det samme. Det er urettferdig, og de rykker stadig mer fra.

Nødvendig og rettferdig

Det ferske AU-medlemmet har tatt veien til Sølvbyen for å gi ledelsens støtte til de streikende.

– Streiken er nødvendig og rettferdig. Nå streiker de for alle FOs medlemmer.

Hun er imponert over hvor velorganisert FO-klubben i Kongsberg er.

– Medlemmene er forberedte. De kjenner streikegrunnlaget og vet at avstanden mellom arbeidsgiverne og oss er for stort til å fortsette forhandlingene. De viser en sindighet som gjør at de kan streike lenge.

29.05.2012
15:28
16.12.2013 19:20