Krangler om medlemmer

FO i Østfold beskylder Fagforbundet i fylket for aktivt å verve barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. Det benekter Fagforbundet.
24.05.2007
10:13
16.12.2013 01:15

I LO er det Fellesorganisasjonen som organiserer barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. Likevel har Fagforbundet en del medlemmer fra disse faggruppene. FO i Østfold har nå sett seg lei på det de opplever som aktiv rekruttering av disse yrkesutøverne fra Fagforbundets side. Ifølge fylkessekretær Kristine Blekken verver Fagforbundet barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere når de er ute på besøk på både private barneverninstitusjoner og kommunale boliger for psykisk utviklingshemmede.

FO best

Kristine Blekken forteller også om en episode i fjor høst på Høgskolen i Østfold, hvor Fagforbundet vervet flere vernepleiere. – Vi mener barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere er best tjent med å være medlemmer i FO. Det er ekstra viktig å være en del av det faglige fellesskapet i FO når barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere er alene eller i mindretall på en arbeidsplass, understreker Kristine Blekken, fylkessekretær for FO i Østfold.

Ubehagelig

Blekken innrømmer at FO i fylket ikke har klart å stille med tillitsvalgte på alle arbeidsplasser, og at det kan være en grunn til at folk har valgt å melde seg inn i Fagforbundet.– Men nå vil vi gjerne ha tilbake medlemmene våre, sier Blekken.Hun forteller at det allerede er en del barnvernpedagoger, sosionomer og vernepleiere på vei fra Fagforbundet til Fellesorganisasjonen i fylket.– Det har ført til en del ubehagelige meningsutveklinger. Fagforbundet mener tydeligvis at vi skal ligge unna deres medlemmer, sier Blekken til Fontene.

Enige i 2000

Siv Karin Kjøllmoen, 1. nestleder i FO, er informert om saken, og vil ta den opp med Fagforbundet ved første anledning.– Allerede i 2000 ble det undertegnet en felles erklæring av daværende FO-leder Oddrunn Remvik og lederen i det som da het Norsk Kommuneforbund, Jan Davidsen, om at Fagforbundet ikke aktivt skulle rekruttere fra våre grupper. Det er ikke noen tvil om at det er FO som skal organisere disse gruppene i LO. Jeg vet ikke hvorfor dette skjer nå, sier Kjøllmoen.Kjøllmoen viser til Fagforbundets nettsider, hvor alle de tre aktuelle yrkesgruppene blir ramset opp. Klikker man på ”vernepleier” kan man blant annet lese at ” Fagforbundet seksjon helse og sosial vil bidra til at vernepleierfaget utvikles i tråd med de krav som samfunnet og den faglige utvikling krever.”

Avviser påstanden

Men Fagforbundet i Østfold benekter at de verver barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere.– Nei det kjenner jeg ikke til. Vi driver ikke aktiv verving av disse gruppene. Vi har mange vernepleiere som medlemmer, men det er personer som har jobbet som assistenter og som har tatt vernepleierutdanning, og som vil fortsette å være medlemmer i Fagforbundet, sier Lisbeth Kristiansen, leder av Fagforbundets seksjon helse og sosial i Østfold. Heller ikke William Gulbrandsen, leder i fagforbundet i Fredrikstad kjenner til at det foregår verving av FOs grupper i fylket.– Vi har hatt ett møte med FO i fjor høst hvor det ble framsatt slike påstander, men de ble tilbakevist, sier Gulbrandsen.– FO er nok irriterte over at vi har mange medlemmer innen deres grupper fra lang tid tilbake, sier han.

Opp til forbundeneOgså Mette Nord i Fagforbundets ledelse avviser at fagforbundet aktivt verver blant FOs yrkesgrupper.– Vi driver ikke aggressiv verving av vernepleiere, selv om vi har en del vernepleiere som medlemmer, sier Nord.– Hvilket forbund er best for disse utdanningsgruppene?– Det har jeg ikke noen formening om. Det må være opp til forbundene å vise at de er det riktige valget, sier Mette Nord.Hun avviser at nettsidene er en del av fagforbundets vervestrategi.– Dette er ren informasjon om utdanningsveien og yrket, sier Nord.

24.05.2007
10:13
16.12.2013 01:15