Kongress-kamp om de lokale LO-ene

Forslagene fra Fellesforbundet om å svekke de lokale LO-ene vekker sterke følelser. Lokalavdelingene er helt nødvendig for å rekruttere utdanningsgruppene, argumenterer FO.
05.05.2013
13:32
14.12.2013 13:05

Det er to forslag fra Fellesforbundet som satte sinnene i kok da LO-kongressen søndag formiddag diskuterte egen organisasjon.

Det ene gjelder forslag om å ta de lokale LO-ene ut av LOs vedtekter, og at de skal miste sin representasjon ved Kongresser og i representantskapene.

Det andre går på et forslag om å gå gjennom organisasjonen med mål om å styrke LOs koordinerende rolle.

I strupen på Fellesforbundet

Organisasjonsdebatten startet friskt da Anita Solhaug, første nestleder i NTL som første delegat på talerstolen gikk rett i strupen på Fellesforbundet.

- Fellesforbundets forslag om å vurdere de lokale LO-enes stilling, samt å fjerne deres representasjon til Kongress og representantskap er ikke klokt. Nei visst, alt er ikke perfekt ute i alle lokale LO-er. Men det er det da ikke i forbund og foreninger heller, uten at noen snakker om å legge dem ned av den grunn, sa Solhaug.

Mye dobbeltarbeid

- At dette er kontroversielt, er forståelig, sa Fellesforbundets Clas Delp. Han understreket at målet ikke var å skape dårlig stemning - men tvert imot å få et LO med klarest mulig rolle- og ressursfordeling. Han mente Sekretariatets innstilling langt på vei gir Fellesforbundet rett.

- På noen områder er ansvaret godt fordelt, på andre ikke. Vi ser det er mye dobbeltarbeid. Her holder det ikke med lodne formuleringer, og vi mener derfor at formuleringene fra Sekretariatet må skjerpes. At Sekretariat skal gjennomgå organisasjonen, ikke at de bør gjøre det, sa Delp.

Legges ned

- Vi må se på hva dette egentlig betyr, oppfordret leder for LO i Trondheim Arne Byrkjeflot.

Han mener at forslaget i realiteten er en nedlegging av alle lokale LO-er i landet.

- Vi vet jo at når det skjer noe, da er vi helt avhengige i de lokale LO-ene, sa Byrkjeflot til kraftig applaus.

Taler etter taler inntok talerstolen med engasjerte innlegg om de lokale LO-ene.

- Dette er grunnmuren i LO. River dere det vekk, får dere hele huset i huet, sa Alexander Lien fra LO i Notodden.

- Uhørt

FO-erne som tok ordet i debatten var opptatt av lokal-LO-enes betydning for studentrekruttering og solidaritet i et helhetlig LO.

- Det er greit nok med en gjennomgang, men å legge ned lokal-LO-ene er uhørt. Hvor skal jeg som høgskoleutdannet FO-ere ellers få vite hva Fellesforbundet er opptatt av? Spurte Ingunn Strand Johansen.

Hun er leder i FO Akershus og leder i LO Asker og Bærum, og kongressdelegat for FO.

De lokale LO-ene er avgjørende for solidaritet på tvers av forbundene, som for eksempel når FO nå støtter streikende EL & IT-medlemmer i Atea, påpekte Stand Johansen.

LO = alt i ett

FOs nestleder, Tone Faugli, slo et slag for studentrekruttering i hele LO. Lokal-Lo-ene er en forutsetning for å lykkes med det, fastslo Faugli.

- Jeg har en hel haug høyere utdanning, men jeg kan ikke tenke meg å være medlem et annet sted enn LO. Den viktigste grunnen til det for meg og for FO som høgskole- og profesjonsforbund er at LO er den eneste hovedsammenslutningen som tar et helhetlig samfunnsansvar. LO blir et alt i ett for meg. En forutsetning for at vi kan få alt i ett er et sterkt lokalt LO som paraply for forbundene, sa Faugli.

Studenter og solidaritet

Hun fortalte at hun har drevet mye studentverving, og at det alltid har vært morsomst å gjøre det sammen med andre forbund under en felles LO-paraply.

- Det ga fellesskapsfølelse, motivasjon, nettverksbygging og kunnskap om andre forbund i ett. Vi vervet alle under mottoet: Det viktigste er at du er organisert, så at du er organisert i LO og så til slutt i vårt forbund! Dette skaper et sterkt LO, sa Faugli.

Hun minnet om at LO vokser, men at andre vokser fortere.

- Det kan vi gjøre noe med gjennom å få fart på studentrekrutteringa vår. FO har jobbet mye med studentrekruttering og vi har også hatt fokus på dette inn i LO. Men skal vi lykkes må hele LO må være opptatt av dette.

Stemmer fra venstresida

Anita Solhaug pekte på at det ofte finnes sterke stemmer fra venstresida i LO i de lokale LO-ene.

- Er det et demokratisk problem? Nei, her kan ikke utgangspunktet være å svekke organisasjonen vår!

Leder for LO i Oslo, Roy Pedersen, pekte på at det ikke er lurt å diskutere organisasjon uten samtidig å se til arbeidsgivernes strategier.

- Det er ingen tvil om at det er ulik aktivitet i de lokale LO-ene. Men se for eksempel på Raufoss. Uten det lokale LO-et der, ingen tariffavtale på Bekken og Strøm. I stedet for å kutte må det lokale leddet styrkes, sa Pedersen. Også han politiserte forslaget fra Fellesforbundet:

- Det er uklokt å vedta organisasjonsendringer på bakgrunn av politiske vedtak man er uenig i. De lokale LO-ene skaper en enhet mellom offentlig og privat sektor som er veldig viktig!

Han understreket at LO i Oslo gjerne deltar i en utredning, men oppfordret:

- Ikke gjør noe som rammer kollektiv organisering og aktivisering.

- Trenger endring

Fellesforbundets Trude Tinnlund pekte på de konkrete problemene hennes avdeling har med dagens organisering av de lokale LO-ene.

- Vi må være med i fem ulike lokale LO-er. Vi får ikke mer energi av å smøre ressursene så tynt utover, når vi allerede i utgangspunktet sliter med å finne engasjerte tillitsvalgte til å gå inn i verv, påpekte Tinnlund.

Heller ikke hun ønsket å knuse noe initiativ eller skape misstemning.

- Det gjøres mye godt arbeid, men slett ikke overalt. Dessverre fungerer mange lokalorganisasjoner for dårlig - og det er ofte personavhengig.

05.05.2013
13:32
14.12.2013 13:05