Klare for kongress

Fredag begynner LO-kongressen. FOs delegasjon forbereder seg til å kjempe for bemanningsnormer i barnevernet.
29.04.2013
14:54
16.12.2013 22:36

solfrid.rod@lomedia.no

Ni delegater skal representere FO på årets kongress, i tillegg til forbundsleder Mimmi Kvisvik, som møter i kraft av at hun sitter i LOs sekretariat.

Nestleder Tone Faugli forsikrer at engasjementet og humøret er på topp i FO-delegasjonen.

– Mye bra FO-politikk

Kongressen åpner fredag 3. mai. Lørdagen er satt av til det såkalte handlingsprogrammet, det vil si LOs politiske plattform. Sett med FO-øyne er det mye bra i det forslaget LO-sekretariatet har innstilt på, mener Faugli.

– Det har vært jobbet veldig godt i forkant. Vi har til og med fått med et par setninger om levekår for mennesker med utviklingshemning. Det er flott. Men så er det andre områder der vi gjerne vil spisse budskapet litt, fastslår delegasjonsleder Faugli.

De foreslåtte formuleringene om likelønn, vold og trusler og skade på fritid klinger godt i FO-ører, mener Faugli.

Maks 15 saker

Den store seieren for FO på forrige kongress, i 2009, var å få LO med på at økonomisk sosialhjelp skal ligge på SIFO-nivå, det vil si forskningsbaserte satser for livsopphold.

Et viktig FO-forslag til årets kongress er kravet om at LO skal jobbe for bemanningsnormer i barneverntjenesten. Ingen barneverntjeneste skal ha færre enn fem ansatte, og hver ansatt skal maks ha 10-15 saker, mener FO.

Barnevern og boligpolitikk

Forslaget er sendt inn med noe ulik ordlyd fra FO, LO Rogaland og LO Nord-Trøndelag. LOs sekretariat har innstilt på at forslaget ikke tiltres. Det må derfor kjempes gjennom på selve kongressen dersom dette kravet skal inngå i LOs politikk de neste fire årene.

FO er også pådriver for sosial boligpolitikk, som er forventet å bli en viktig sak på kongressen.

Les også: Drømmeslottet som sprengtes

Utviklingshemmede inn i LOs politikk

LO tiltrer ikke FOs forslag om å trappe ned oljeindustrien og heller sikre at oljearbeidernes kompetanse blir brukt til å skape fornybare energikilder.

Det samme gjelder et forslag om at myndighetene må endre finansieringssystemet for høgskoleutdanningene.

Derimot har FO fått LO-sekretariatet med på at LO skal kreve «en helhetlig plan for styrking av levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemming». I dette forslaget er arbeidslivet og helsevesenet spesielt nevnt.

Et annet forslag, som også tiltres, er at LO jobber mot segregering i skolen. «Nærskolen må være tilrettelagt for alle. Segregerte tilbud skal bare brukes der det er gode faglige begrunnelser for dette», mener FO. Og har altså LO-sekretariatet med seg.

Grensetvister

Søndagen skal statsminister Jens Stoltenberg svare for hva regjeringen har gjort for å innfri LOs krav, og det blir debatt om den faglige og politiske situasjonene, før 300 kongressdelegater gir seg i kast med organisasjon og vedtekter.

Mandag skal det såkalte grensetvistutvalget presentere utredningen Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke. En sak som er viktig for FO, som LOs eneste profesjonsforbund, fastslår Tone Faugli.

Åpent valg

Samme dag er det duket for valgthriller. LOs to nestledere, Gerd Kristiansen og Tor-Arne Solbakken, kjemper om å ta over etter Roar Flåthen, som går av på grunn av LOs egen aldersgrense.

Førstesekretær Trine Lise Sundnes går til jobben som forbundsleder i Handel og kontor. Hun forsvinner ut sammen med Ellen Stensrud og Kristian Tangen. Bente N. Halvorsen døde i kongressperioden uten at det ble gjennomført suppleringsvalg.

Dermed er det mange verv som skal fylles. Nøyaktig hvor mange er et åpent spørsmål, fordi LOs vedtekter sier at kongressen selv velger hvor mange sekretærer som skal velges, i tillegg til leder, nestleder og førstesekretær.

Vernepleier foreslått til ledelsen

Valgkomiteen settes ned på kongressen. Trolig blir den i år ledet av Hans O. Felix, forbundsleder i El & It Forbundet.

FO har sammen med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) tatt initiativ til å få en høgskoleutdannet person inn i LO-ledelsen. I dag ble det kjent at vernepleier Ingunn Strand Johansen er foreslått.

Les også: Vernepleier inn i LOs ledelse?

Hold deg orientert om LO-kongressen på Frifagbevegelses spesialside

LOs øverste organ, holdes hvert fjerde år

300 delegater, fordelt etter medlemstall

40 delegater fra LOs fylkesavdelinger, 260 fra forbundene

FO er det niende største forbundet, og har ni delegater pluss forbundslederen

Kongressen vedtar LOs handlingsprogram, samt politiske uttalelser

Kongressen velger en LO-ledelse for de neste fire årene

Sosial dumping, Norges forhold til Europa, pensjon, boligpolitikk og olje- og gassutvikling er forventet å bli store saker på årets kongress

29.04.2013
14:54
16.12.2013 22:36

LOs øverste organ, holdes hvert fjerde år

300 delegater, fordelt etter medlemstall

40 delegater fra LOs fylkesavdelinger, 260 fra forbundene

FO er det niende største forbundet, og har ni delegater pluss forbundslederen

Kongressen vedtar LOs handlingsprogram, samt politiske uttalelser

Kongressen velger en LO-ledelse for de neste fire årene

Sosial dumping, Norges forhold til Europa, pensjon, boligpolitikk og olje- og gassutvikling er forventet å bli store saker på årets kongress