HUSK skal fortsette

Det er satt av penger på departementets budsjett til å videreføre HUSK-prosjektet. Men hvordan det skal skje er ennå ikke avgjort.
18.10.2011
16:51
16.12.2013 17:21

mia.paulsen@lomedia.no

HUSK-prosjektet (står for Høyskole- og universitetssosialkontor) har eksistert i fem år, og i dag ble avslutningen av prosjektet markert med en stor konferanse. Representanter for alle engasjerte parter deltok: fagfeltet, brukere, forskere og utdanningsfeltet. Sammen har de produsert en rekke rapporter, bøker, artikler, forsøk og tiltak. Utgangspunktet har vært å utvikle gode samhandlingsformer i den kommunale sosialtjenesten. Brukermedvirkning har vært et sentralt tema.

Statssekretær Gina Lund var invitert til å holde den aller siste innledningen på konferansen.

Vifte av muligheter

Lund mener at HUSK-prosjektet har klart å forene og integrere kompetanse på tvers. Nå vil hun sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet finne ut hvordan HUSK kan føres videre.

Lund beskriver velferdssamfunnet som en vifte av muligheter, og mener at fagfolkene sammen med brukerne kan finne ut hvordan mulighetene kan veves sammen.

Vilje til endring

– HUSK-prosjektet har vist en åpenhet og vilje til endring og fornying som blir veldig viktig framover, understreker Lund. Hun sier det blant annet handler om å «få mer ut av krona», hvordan kompetansen i systemet kan brukes best mulig og man kan samhandle til brukernes beste. Lund understreker også at det er viktig å finne den riktige løsningen for hver enkelt. Siden folk er ulike, må også løsningene være det, mener hun.

Ros

Lund roste deltakerne i HUSK for å ha vært praktisk rettet i sin tilnærming, og hun mente det er imponerende hva HUSK har publisert.

– Mange tema er godt belyst, og dere har prøvd ut nye roller i samarbeidskonstruksjoner, sa hun.

Enda mer samspill og samhandling lokalt må til, ifølge Lund.

Viktig å ha med brukere

Statssekretæren pekte også på at brukerperspektivet har vært godt ivaretatt i prosjektet. 14 av publikasjonene handler om brukemedvirkning.

– VI skal legge mer vekt på brukermedvirkning. Sentralt vil være den enkeltes vilje, mulighet og ansvar i forhold til velferdsstaten, sa hun.

God investering

Gina Lund mener at pengene som er investert i HUSK-prosjektet har gitt resultater.

– Og denne konferansen er et viktig innspill når det gjelder hvordan HUSK skal føres videre, sa hun.

HUSK har vært organisert som fire regionale prosjekter: HUSK Agder, HUSK Osloregionen, HUSK Stavangerregionen og HUSK Midt-Norge. De har vært knyttet til seks universitets- og høgskolemiljøer i åtte fylker og 20 kommuner.

En god og kunnskapsbasert praksis og en praksisbasert forskning har vært viktige mål med prosjektet. Det har også vært et mål å skape arenaer for likeverdig samarbeid mellom forskning, utdanning, praksis og brukere.

18.10.2011
16:51
16.12.2013 17:21