Hjelp til jobb

Fretex hadde et overskudd på 9.6 millioner kroner i fjor. 1500 mennesker deltok i et av bedriftens attføringsprogram i løpet av året, viser årsrapporten.
07.07.2008
11:39
16.12.2013 06:02

Fretex mener at attføringsdeltakere har mange ressurser, men at de møter ”yrkeshemmere” på veien ut i arbeidslivet. Yrkeshemmede er ofte ikke mer yrkeshemmet enn det omgivelsene gjør dem til, mener Fretex.

”Yrkeshemmere” kan være mangel på faglig gode tiltak og nødvendige tilpasninger. Selve begrepet ”yrkeshemmet” kan være en yrkeshemmer. Men ved hjelp av tro på framtida og egne ressurser kan nye muligheter åpne seg, understreker Fretex. Bedriften tilbyr kurs, samtaler, opplærings- og kompetansehevingstiltak og arbeidstrening. Treningen skjer blant annet i transportfag eller i bruktbutikkene som finnes over hele landet.

I sin årsapport for 2007 skriver Fretex at de har et godt forhold til Nav. Fretex, som er tilknyttet Frelsesarmeen, er landets største attføringsbedrift, og Nav en viktig samarbeidspartner.

07.07.2008
11:39
16.12.2013 06:02