Fontene 2004

Her er en oversikt over artikler publisert i Fontene i 2004.
07.03.2005
11:10
15.12.2013 21:00

Artiklene er publisert i papirutgaven av Fontene og kan bestilles på telefon 23 06 11 70 eller på e-post: kontor@fobsv.no .

ARBEIDSLIV/ARBEIDSMILJØ

Vibeke Liane: KS vil utvide normalarbeidsdagen Nr. 4/4Svein Yngve Madssen og Vibeke Liane: Uspiselig arbeidslivslov Nr. 2/10Vibeke Liane: Vil styrke støtten for ”varslere” Nr. 2/37Laila Sandvold Macdonald: - Tvilsom lov om varslere Nr. 4/18Mia Paulsen: Holdt stand mot hardt press Nr. 6/7 Mia Paulsen: Søker sin egen jobb Nr. 6/8Line Scheistrøen: 40-timers-uka på vei tilbake Nr. 6/9Vegard Velle: Ny sjanse etter infarkt Nr. 6/14Odd Arne Olafsen: - Inkludering viktigere enn økt arbeidstid Nr. 6/16Line Scheistrøen: - Tillitsvalgte er passive Nr. 6/17 Lena Gran: Omstilling med helsa i behold Nr. 6/18Elisabeth Strøm: Jakten på arbeidsglede Nr. 7/4Line Scheistrøen: Retten til et privatliv Nr. 7/16Elisabeth Strøm: Det fatale slaget Nr. 8/4Elisabeth Strøm: Visste ikke at det var hjelp å få Nr. 9/18

BARNEVERN

Vegard Velle: Ulovlig konsulentbruk Nr. 1/4Eva Mona Malm: Ettervernet i fare Nr. 1/13Bente Bolstad: MST med høy terskel Nr. 5/11Vibeke Liane: Barnevernet i Trondheim kveles Nr. 8/16 Eva Mona Malm: Ingenting til barnevernet Nr. 9/37

BØKER

Roger Bonsak: Den deilige rusen – fra venn til fiende Nr. 1/22Anette Juell Ødegaard: Kunst og uttrykksterapi. Fra kaos til form Nr. 1/22Axel Hellsteinius: Full krig, ved Torkel Skaug Ødegård Nr. 1/23Gro Dahle og 29 unge talenter: Barnetimeboka 2003 ved Gustav Skaug Nielsen Nr. 1/23Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen: På seg selv kjenner man ingen andre ved Vibeke Liane Nr. 2/20Gro Dahle og Svein Nyhus: Sinnamann ved Vigdis Hegg Nr. 2/21Jan Storø: Klar, ferdig& .flytt. Verktøykasse for ungdom ved Eva Mona Malm Nr. 2/21 Eilertsen, Larsen og Øvald: Røst: Pensjoner ved Svein Yngve Madssen Nr. 2/22 Hanoa, Varang og Giertsen: Liv og lovbrudd ved Eva Mona Malm Nr. 3/20 Stein Bråten: Kommunikasjon og samspill – fra fødsel til alderdom Nr. 3/20 Frode Thuen: Livet som deltidsforeldre Nr. 3/20May Britt Drugli og Mona Engen: Spør barn, få svar! Nr. 3/20Aslak Syse: Norges lover, lovsamling for helse- og sosialsektoren ved Linda Pettersen Nr. 3/21 Sverre Hoem: ADHD. En håndbok for voksne med ADHD ved Eva Mona Malm Nr. 3/21 Svein Ole Sataøen: Guteliv Nr. 4/20Unni Ranheim: Vær der for meg – om ungdom, død og sorg Nr. 4/20Unni Ranheim: På talefot med døden – beretninger om livet Nr. 4/20Katrine Fangen: Deltagende observasjon Nr. 4/20Ragnhild Aslaug Sollund: Rammer, rom og mobilitet. Innvandrerkvinners arbeidsliv ved Line Scheistrøen Nr. 4/21Knut Fossestøl: Relasjonsmestrere – om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet Nr. 5/17Pär Nygren: Handlingskompetanse Om profesjonelle personer Nr. 5/17 Bente Lindbæk red.: Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid ved Eva Mona Malm Nr. 7/20Espen Perelli Benestad m.fl.: Penisatlas ved Eva Mona Malm Nr. 7/20Bjørg Petrine Sørensen Johansen: Jeg hadde en gang en datter Nr. 7/21Kunnskapsforlaget 2004: Tidsreisen ved Gustav Skaug Nielsen Nr. 8/21 An Kunish og Velsemøy Østrem: Andrekoneguiden Nr. (/21 Berit Rindal: Pårørende i fokus Nr. 9/21Jørn Stordalen og Ingeborg Støren: Bare skriv! Nr. 9/21Lars Andre Olsen og Lisbeth Østgaard Rygg: Praktisk Legemiddelhåndtering Nr. 9/21

DEBATT

Naushad Ali Qureshi: Kvalitetspris og utvikling av sosialt arbeid Nr. 1/36Bent Høie: Statsbudsjettets sosiale profil Nr. 1/37 Thomas Owren: Om ”adferdsterapi” og tannpuss Nr. 1/38 Siv Oltedal: Kvifor har sosialarbeidarar mista det poltiske engasjementet? Nr. 2/38Kjell Andres Ostling: Bekymret for barnevernet i Oslo Nr. 3/34 Anne Helen Rui: Alkohol og ungdom Nr. 3/35Krishna Chudasama: Kraftig økning i gjeldsofre Nr. 4/34Bendix Jørgensen: Norsk Folkehjelp i dag Nr. 5/30Ingjerd Schou: Innsats mot fattigdom gir resultater Nr. 5/30 Skjoldvor Fjeldvær: Den farlige journalistikken Nr. 6/36Inger-Anne Nørvåg: Hverdagen i asylmottak og Vegard Velle Nr. 6/37Vidar Bjørnsatad: Mer kunnskap til voksne Nr. 6/38Krishna Chudasama: Fattigdom – en ond sirkel Nr. 6/38Inge Lien: Ansiennitetsstigen/lønnsstigen Nr. 8/38

DIVERSE

Tuva Gry Øyan: Si det som det er! Nr. 1/15Einar Fjellvik: Med pensjonsemissæren på tur Nr. 2/18Vegard Velle: Engasjement mot svartelister Nr. 3/6Laila Sandvold Macdonald: - Tenk sosialt, engasjer deg lokalt Nr. 3/16

FAGBEVEGELSE

Vegard Velle: Offentlig sektor seirer i LO Nr. 2/14 Laila Sandvold Mcdonald: Fagbevegelse og kvinnevold Nr. 4/11Tuva Gry Øyan: - En kjempeøvelse i praktisk demokrati Nr.7/15Elisabeth Strøm: LO på vikende front i offentlig sektor Nr. 8/8Vibeke Liane: - Sett dagsorden Nr. 8/15Tuva Gry Øyan: Frp vil styrke grepet om LO Nr. 8/15Stig H. Christensen: - Demokrati for oss Nr. 8/15 Elisabeth Strøm: Ny æra for LO? Nr. 9/4Hilbjørg Bjørkås: Til kamp for godene Nr. 9/5Marit Bendz: Glissent på barrikadane Nr. 9/11

FLYKTNINGE- OG ASYLPOLITIKK

Vegard Velle: Positiv diskriminering av asylsøkere og flyktninger? Nr. 2/8Vegard Velle: Asylsøkerbarna – de nye ”barnehjemsbarna” Nr. 3/4Vegard Velle: Sterk støtte til asylsøkerbarn Nr. 4/9Vegard Velle: Prioriterer asylsøkerbarna etter to år Nr. 4/13Vegard Velle: Barneombudet vil møte Dåvøy Nr. 4/13Vegard Velle: Vil ikke drive asylmottak Nr. 4/14Vegard Velle: Norsk Folkehjelp musestille i asylpolitikken Nr. 4/16 Vegard Velle: De farlige asylmottakene Nr. 5/14 Mia Paulsen: Protesterer mot utsulting Nr. 5/4Mia Paulsen: Erna på krigsstien Nr. 9/13

FO-KOMMENTAR

Randi Reese: Kampen om velferdsstaten Nr. 1/35 Randi Reese: Nasjonal arena for sosialtjenesten Nr. 2/23Randi Reese: FO og EU-debatten Nr. 3/33Randi Reese: Hets av barnevernansatte Nr. 4/35 Randi Reese: Rusreform 3 etterlyses Nr. 5/27Randi Reese: Lønnsoppgjør for hverdagene Nr. 6/21Randi Reese: Med LO for velferd Nr. 7/31Randi Reese: Globalt sosialt arbeid Nr. 8/35Randi Reese: God barndom Nr. 9/34

FOTOREPORTASJE

Martin Blindheim: Den store styrkeprøven Nr. 8/26

HELSE- OG SOSIALPOLITIKK

Mia Paulsen: Dårlig start for rusforetak Nr. 1/11Eva Mona Malm: Det SATSes over hele landet nr. 2/4Vegard Velle: Rusbruken øker ikke blant ungdom Nr. 2/9Eva Mona Malm: Jens Skår frifunnet Nr. 2/11Vegard Velle: Kan ikke kreve kontoutskrifter Nr.2/12Odd Arne Olafsen: Bolig for fattig og rik Nr. 2/16Eva Mona Malm: Legg ned sosialkontoret! Nr. 3/8Vegard Velle: Lang saksbehandlingstid Nr. 3/10Eva Mona Malm: Frifinnelse av Skår ankes Nr. 3/10Eva Mona Malm: Ressurssvake mest utsatt for vold Nr. 3/12 Eva Mona Malm: Prosjekt mot utkastelse Nr. 3/13Vegard Velle: Rusreformen – en skandalereform? Nr. 3/18Vibeke Liane: Kritisk til melding om hørselshemmede Nr. 3/36Mia Paulsen og Vegard Velle: Ikke entydige effekter av SATS Nr. 4/7Vibeke Liane: SATS kan true personvernet Nr. 4/9 Mia Paulsen: Opprustning på Hamar Nr. 4/10Mia Paulsen: Vil nekte sosialhjelp Nr. 4/13Vegard Velle: Fattige barn drukner i velvilje Nr.5/10Vibeke Liane: Dramatiske spretiltak i Sarpsborg Nr. 5/12Ole Dag Kvamme: Satser på ungdom Nr. 6/11Mia Paulsen: Vil stramme inn bostøtte Nr. 7/10Mia Paulsen: Aksepterer ikke uthenging Nr. 7/11 Line Scheistrøen: Vil ha garantert minstelønn Nr.7/13Mia Paulsen: Store kutt i Oslo Nr. 8/10Mia Paulsen: Foreslår felles helse- og sosiallov Nr. 8/11Mia Paulsen: Nok er nok! Nr. 9/8

INNSPILL

Nita Kapoor: Retten til et liv uten vold Nr. 1/24 Harald Berntsen: Streik er eit mektig våpen Nr. 2/28Berit Ås: Er det fordi vi sladrer? Nr. 3/26Pål Gulbrandsen: Kontroll av sykefravær ved hjelp av kolleger Nr. 4/26Noralv Veggeland: Konkurranse og konkurranseutsetting – nye mantra i norsk politikk Nr. 5/22Ebba Haslund: Tåketale Nr. 6/26Ivar Johansen: Tale er sølv – taushet er dumt Nr. 7/26Heidi Wyller: Svekket rettssikkerhet for utenlandske statsborgere? Nr. 8/28Ivar Lødemel: Fattigdom i adventstid nr. 9/28

INTERNASJONALT

Åshild Eliassen: Sri Lanka: Der enke betyr ulykke Nr. 1/32Odd Harald Røst: India: Med håp om hus og vann Nr. 2/30Olav Andre Manum: Bente Bolstad: Optimisme i spansk fagbevegelse Nr. 3/14Line Scheistrøen: Håp i kampen mot fattigdom Nr. 3/15 Sør-Afrika: Karate som sosialhjelp Nr. 3/30Harald Olav Moen: Lønnskamp i Latvia Nr. 4/12Bente Skog: India: Der tusener av barn trenger hjelp Nr. 4/30Terje Marøy: Serbia: Unge sigøynere løfter i flokk Nr. 5/24Åshild Eliassen: Haiti: Barneslaver i Karibien Nr. 6/30Bente Bolstad: Spania: Spania moderniseres Nr. 7/32Sissel Brunstad: Bolivia: Framtid – en usikker sak Nr. 8/30Mia Paulsen: Sveits: Økende ledighet i Sveits Nr. 9/32

KOMMENTAR

Vibeke Liane: Et forargelsens plagg Nr. 1/24Eva Mona Malm: En lommebok, eller 13? Nr. 2/28Vagard Velle: Myten om arbeiderklassen Nr. 3/26Mia Paulsen: Fattigslig boligpolitikk Nr. 4/26 Vegard Velle: Nasjon, kultur og hundreårssjåvinisme Nr. 5/22 Elisabeth Strøm: Hvem skal vi stole på? Nr. 6/26Vibeke Liane: Båndhund eller vaktbikkje? Nr. 7/26Eva Mona Malm: En dødelig straff Nr. 8/28Elisabeth Strøm: ALLUillusjon Nr. 9/28

KRIMINALPOLITIKK

Vegard Velle: Øker forskjellsbehandling i fengslene Nr. 1/17Mia Paulsen: Bergen fengsel halverer sosionomstillinger Nr. 7/9

KRONIKK

Jarle Tufta: Gratisprinsipp i betalingssamfunnet Nr. 3/28 Eva Mona Malm: Vi som elsket sosialkontoret Nr. 4/28Helge Ryggvik: Knivene slipes Nr.5/8Harald Trulsrud: Enda fattigere med Bondevik Nr. 6/28Rune Pedersen: På vei til et tøft arbeidsmarked Nr. 7/28 Marianne Borgen: Når barn diskriminers Nr. 9/22

LEDER

Vibeke Liane: Et forsvarlig barnevern Nr. 1/3Vibeke Liane: Alle trenger en kampsak Nr. 2/3Eva Mona Malm: Mens vi venter på reaksjonen Nr.3/3Vibeke Liane: Åpenhet om virkeligheten Nr. 4/3 Vibeke Liane: Verdier på dagsorden Nr. 5/3Vibeke Liane: Millionærens dagdrøm Nr. 6/3Vibeke Liane: Arbeidslivets naturkraft Nr. 7/3 Vibeke Liane: Trønderhavari Nr. 8/3Eva Mona Malm: Sorte hull i Norgeskartet Nr. 9/3

LØNNS- OG TARIFFPOLITIKK

Vegard Velle: Skoleansatte, sykepleiere og sosialarbeidere i spann Nr. 1/7Einar Fjellvik: Frisk tariffduell i Trondheim Nr. 1/8Mia Paulsen: Stor avstand i Oslo-oppgjørene Nr.4/6Mia Paulsen: Fornøyd med oppgjøret Nr. 5/4 Mia Paulsen: Utjevning i forhold til KS Nr.5/6

MIN ARBEIDSDAG

Elisabeth Strøm: Studentveiviseren (Ellen Refsdal) Nr.7/35Elisabeth Strøm: Gjerne rusminister (Åse Odland) Nr. 68/34 Elisabeth Strøm: Står på barrikadene Nr. 9/33

ORGANISASJON

Eva Mona Malm: Stort press på FO sentralt Nr.7/36 Vibeke Liane: Fornøyde fylkesavdelinger Nr. 7/36Elisabeth Strøm: Klubb i medvind Nr. 8/6Eva Mona Malm: Avdramtiserer situasjonen i FO Nr. 8/37

PORTRETTER

Ellen Marie Arefjord: Tent på jobben (Ann-Marit Sæbønes) Nr. 1/26Eva Mona Malm: Midt i det store gapet (Tore Sirnes og Bodil Sivertsen) Nr.2/24Laila S. Macdonald: En idealistisk fighter (Ellen Galaasen) Nr. 3/22Ellen Marie Arefjord: - Typisk at små ting blir store sensasjoner!(Manuela R. Osmundsen) Nr. 4/22Vegard Velle: Kompromissløs barnebeskyter (Reidar Hjermann) Nr. 5/18 Elisabeth Strøm: Snart i mål (Kirsten Jæger Sivertsen) Nr. 6/22 Elisabeth Strøm: Superstatssekretæren (Kristin Ravnanger) Nr. 7/22 Eva Mona Malm: Are i aksjon (Are Saastad) Nr. 8/22Ellen Marie Arefjord: Gneldrebikkje med slips Nr. 9/24

VELFERD

Einar Fjellvik: - Skattereformen mangler sosial profil Nr. 3/11

VANNPOSTEN

Eva Mona Malm: Syke mødre nr. 1/40Eva Mona Malm: Flaskesamleren nr. 2/40Vibeke Liane: Brev hjem Nr. 3/40Eva Mona Malm: Skjemaføreren Nr.4/40Vibeke Liane: Talibans utpost Nr. 5/40Eva Mona Malm: Duer i moll Nr. 6/40Mia Paulsen: Et lite forbehold Nr. 7/40Eva Mona Malm: Fra folkedypet Nr. 8/40Elisabeth Strøm: Historien om en togtur 9/40

07.03.2005
11:10
15.12.2013 21:00