FO-medlemmer får 20 000 ekstra

FO-medlemmer på St. Olavs hospital HF i Trondheim får nå opptil 20 000 i lønnstillegg for etter- og videreutdanning. Men tillitsvalgt Grethe Helen Jenssen har svelget noen kameler.
12.01.2012
11:49
16.12.2013 18:04

mia.paulsen@lomedia.no

FO-medlemmer med videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng (og mastergrad, klinisk videreutdanning eller annen videreutdanning) får et ekstra lønnstillegg på 20 000 fra 1. januar i år. Disse kompetansetilleggene legges på toppen av grunnlønna.

1.225 mill.

Tillitsvalgt Grethe Helen Jenssen er totalt sett fornøyd.

– Vi fikk ut totalt 1.225 millioner for våre medlemmer, og det utgjør 2.11 prosent av vår egen lønnsmasse i foretaket. Det er mye, sier hun.

Alle helseforetakene i arbeidsgiverforeningen Spekter har hatt kartlegging av ansattes kompetanse. Forhandlingene er basert på resultatet av kartleggingen. Tillitsvalgte kartla og stilte krav for medlemmer som ikke var kartlagt av arbeidsgiver.

Tak på 20 000

Men det er satt tak på 20 000, og det betyr at folk med flere videreutdanninger bare får uttelling for den ene, noe som Jenssen ikke er fornøyd med. En kombinasjon av videreutdanninger er ikke uvanlig blant FO-medlemmer i helseforetakene.

Tar fra rammen

Grethe Helen Jenssen forteller at forhandlingene er en del av årets tarifforhandlinger, og at tilleggene tas fra rammene for årets tariffoppgjør.

– Jeg er usikker på om det er fornuftig å gjøre det på denne måten. Det kan være en ulempe å bruke opp pengene før vi vet hva rammene blir. Hvordan dette vil virke, vet vi ikke før vi ser resultatene av oppgjøret i sin helhet, sier hun.

Ingen negative

FOs medlemmer utmerker seg med en stor andel som har videreutdanninger, og det har vært stor frustrasjon over at de ikke har fått uttelling for sine utdanninger. Nå har dermed FO fått uforholdsmessig større andel enn andre LO-forbund, som f. eks. Fagforbundet.

Grethe Helen Jenssen sier det ikke har vært negative reaksjoner fra de andre forbundene. Og foreløpig er det bare positive tilbakemeldinger fra medlemmene.

Ikke til nyansatte

Men hun er bekymret over at tilleggene bare blir gitt til de som har blitt kartlagt. Nyansatte blir dermed holdt utenfor. Heller ikke denne betingelsen er Jenssen tilfreds med.

– Dette skaper utilsiktede forskjeller. FO må jobbe videre med det, sier Grethe Helen Jenssen.

Flertallet brøt

Forhandlingene ble avgjort lokalt i ni helseforetak.

Forhandlingene i 12 av foretakene endte med brudd lokalt, og disse forhandlingene ble i går sluttført med bistand fra FO sentralt.

5 000 ekstra for videreutdanning på minimum tre måneder eller 15 studiepoeng

10 000 ekstra for videreutdanning på minimum seks måneder eller 30 studiepoeng

15 000 ekstra for videreutdanning på ni måneder eller 45 studiepoeng

20 000 ekstra for videreutdanning på ett år eller 60 studiepoeng

20 000 for klinisk godkjenning

20 000 for master/hovedfag

40 000 for doktorgrad

Med unntak av doktorgrad får ingen mer enn 20 000 selv om de har flere etter- og videreutdanninger

Kompetansetilleggene blir gitt for kompetanse som det ikke tidligere er gitt kompensasjon for, eller tillegget er spist opp av generell lønnsutvikling.

12.01.2012
11:49
16.12.2013 18:04

5 000 ekstra for videreutdanning på minimum tre måneder eller 15 studiepoeng

10 000 ekstra for videreutdanning på minimum seks måneder eller 30 studiepoeng

15 000 ekstra for videreutdanning på ni måneder eller 45 studiepoeng

20 000 ekstra for videreutdanning på ett år eller 60 studiepoeng

20 000 for klinisk godkjenning

20 000 for master/hovedfag

40 000 for doktorgrad

Med unntak av doktorgrad får ingen mer enn 20 000 selv om de har flere etter- og videreutdanninger

Kompetansetilleggene blir gitt for kompetanse som det ikke tidligere er gitt kompensasjon for, eller tillegget er spist opp av generell lønnsutvikling.