Flyter fritt i psykiatrien

I dag stenges den psykiatriske døgnavdelingen i Manger. Helse Bergen skal spare penger. Grådig leit, mener vernepleierne, som settes i fri flyt.
05.06.2012
14:27
16.12.2013 19:26

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Langs åser reinspist av sau halvannen time nord for Bergen ligger de lave mursteinsbygningene. Her, på ti sengeplasser ikke så langt hjemmefra, har nordhordalendingene søkt ly når livet stormer. Linoleumsgulvet i aktivitetsrommet er ryddet og rent, oppå det et forlatt pingpongbord. Her er det klart for stenging.

– Det er trist at det blir såpass sentralisert. Det er grådig leit å miste kollegene sine og bli spredt rundt, sier vernepleier og plasstillitsvalgt Birthe Frotaule.

Hun er en av seks FO-ere som mister arbeidsplassen sin gjennom flere år.

Økonomisk fornuft

Helse Bergen og dets underbruk Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS) skal spare penger. Resultatet blir effektivisering av det psykiske helsevernet, ifølge et brev fra DPS-et. Det kalles omstilling, ikke nedskjæring.

Helseforetakene sparer millioner på å stenge sengeavdelinger og sette ansatte og pasienter i fri flyt. Mest utsatt er voksenpsykiatrien. Enheter som bygges opp for titalls millioner et år, kan fort fjernes hvis selve driften sprenger budsjettet for neste år. Sengeplasser betyr betydelige utgifter til bygninger. Ved å legge ned Døgnavdeling Manger, frigjør helseforetaket sine egne bygninger til utleieformål, for eksempel til kommunen. Gamle omsorgsbygg kan dermed generere friske penger inn i foretaket.

Seig flyt

De vedvarende omstillingene i helseforetakene forutsetter fri flyt av arbeidskraft. Men folk flyter ikke så lett når de har 10-15 års yrkesliv på baken. Det er tiden det tar år å bli en profesjonell yrkesutøver, sies det. Når beskjeden kommer om å la seg omstille til ny jobb fem mil unna, blir mange erfarne fagfolk ikke med på lasset.

Bare tre av de seks FO-erne ved Døgnpost Manger har latt seg midlertidig omstille til nye jobber i Bjørgvin DPS. Reiseveien blir for lang. Spesielt tanken på å kjøre en time hjemover i morrarushet etter nattevakt er avskrekkende for vernepleier Maria Urhaug. Hun har fått seg ny jobb i nabokommunen som miljøterapeut i en bolig for utviklingshemmede. Siden dette ikke heter permittering, og hun har takket nei til å bli omplassert, følger det ikke noe etterlønn med. Heldigvis starter hun i ny jobb dagen etter siste arbeidsdag på døgnavdelingen.

Sentraliserer psykiatrien

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) handlet blant annet om å desentralisere psykiatrien og senke terskelen for hjelp. Men etter nedleggelsen i Manger må pasientene reise fire mil sørover og konkurrere om færre plasser ved DPS-avdelingen på Tertnes rett utenfor Bergen.

Samhandlingsreformen i helsevesenet skal likevel sørge for at folk får et tilbud i nærmiljøet. Under reformen ser regjerningen for seg at kommunene skal overta pasienter etter disse har vært til sykehusbehandling. Det kan bli vanskelig, tror vernepleierne i Manger.

– Jeg tror de legger ned døgnplassene i Manger for å legge press på kommunene. Men jeg tviler på at småkommunene har inntekter nok til å bygge opp noe tilsvarende, og få tak i fagfolk til å jobbe for seg. Det er masse reformer, men det må følge penger med, og ikke bare i oppstartfasen, sier Frotaule.

– Døgnplasser som dette koster, hvorfor trengs de?

– En del av brukerne våre trenger en plass hvor de kan komme inn for noen dager, unna situasjonen hjemme, familieliv og plikter, sier miljøterapeut Oddny Mikkelsen.

For mange er den psykiske sykdommen en konstant kilde til dårlig samvittighet.

– Det lettere å åpne seg her på avdelingen enn om vi hadde sittet en time hjemme hos dem. Når de kommer hit, gir det oss en mulighet til å observere dem tettere og i samspill med andre, forteller vernepleier Anette Floen, for tiden kommunal jobbsøker.

I tråd med statens signaler

Omstillingsprosessen ved Bjørgvin DPS er en konkret oppfølging av en langsiktig plan for utbygging av DPSene i Helse Bergen sitt område, bekrefter klinikkdirektør Gro Fanebust.

«Bjørgvin DPS Døgntilbodet ved Manger vert flytta til Tertnes og vi etablerer ambulante heimebehandlingsteam både i Nordhordland og på Tertnes. Omstillingsprosessen har vore førebudd i eit halvt år», skriver hun i en epost til Fontene.

Endringene er et resultat av statens styringssignaler, som går på å styre ressursene fra døgnplasser til poliklinikk og ambulante tjenester, forklarer Fanebust.

Hun forsikrer at alle ansatte ved Manger har fått nye stillinger i Bjørgvin DPS.

– Kjemper for jobb, ikke fag

– Kvaliteten ved enkelte DPS-er har vært diskutert over lengre tid. Folk kjemper ikke nødvendigvis for et faglig forsvarlig tilbud, men like mye for arbeidsplassene sine, sier Trond Hatling, sosiolog og leder for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Han presiserer at han ikke kjenner forholdene ved Døgnavdeling Manger og uttaler seg generelt. Noen DPS er videreføringer av tidligere psykiatriske sykehjem, institusjoner som var kritisert for utilfredsstillende behandlingstilbud og lav faglig bemanning, ifølge kompetanselederen.

– Kommunene trenger et faglig kompetent og lokalt tilgjengelig spesialisthelsetjenestetilbud. Å ruste opp DPS-nivået er dermed ønskelig, men det betyr ikke nødvendigvis å bevare enhver eksisterende institusjon, mener Hatling.

05.06.2012
14:27
16.12.2013 19:26