Flere tenåringer i barnevernet

Tallet på barnevernsbarn øker i alle aldersgrupper, men særlig gruppa mellom 13 og 17 år. Fra 2003 til 2004 har det blitt åtte prosent flere tenåringer i barnevernet, det utgjør 700 barn.
22.09.2005
13:07
15.12.2013 21:15

Til sammen var 1650 flere barn under barnevernstiltak i fjor, sammenlignet med året før. Blant tenåringene utgjør økningen 700 barn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.I de yngre aldersgruppene er økningen ikke så stor. Blant de aller yngste, mellom null og fem år, er økningen på tre prosent sammenlignet med 2003. Gruppa på barn mellom seks og tolv år økte med over fem prosent.

Fosterhjem

Etter 18 år er det ingen barn som er under omsorg i barnevernet, men frem til 23 år er det mulig å være i et hjelpetiltak. Mange av disse er unge som har fått forlenget oppholdet i et fosterhjem eller en institusjon. Andelen unge voksne som har slike hjelpetiltak har sunket siden 2003.Siden 1993 har tallet på barn plassert i fosterhjem økt fra 300 til over 1850 barn. Også antallet barn i institusjon har økt i det samme tidsrommet. Noe av grunnen til økningen er ifølge SSB nettopp det at ungdom kan være i hjelpetiltak fram til fylte 23 år.

Hjelpetiltak Ved utgangen av 2004 var det nær 28 800 barn registrert med barnevernstiltak. Åtti prosent av disse var registrert med hjelpetiltak. Det er store forskjeller mellom fylkene. Østfold, Finnmark og Buskerud har flest barnevernsbarn sett i forhold til befolkningen. Av 1000 barn er det 28 som er i barnevernet. I Akershus er det bare 19 barn per 1000. Det eneste fylket med en faktisk nedgang i antall barn i barnevernet, var Hedmark.

22.09.2005
13:07
15.12.2013 21:15