Felles kamp mot segregering

Utviklingshemmede blir mer og mer segregert, mener NFU-leder Jens Petter Gitlesen. FO krever at Norge nå ratifiserer FNs konvensjon om menneskerettigheter for funksjonshemmede.
13.12.2009
21:20
14.12.2013 12:44

solfrid.rod@lomedia.no

I spesialskolenes storhetstid gikk på det meste 5000 barn på spesialskole. I dag er 7000 elever plassert i egne grupper, hevdet Gitlesen da han besøkte FOs landsstyremøte, som ble avholdt i Oslo torsdag og fredag.

Ligner på institusjon

I likhet med FO er også NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) alvorlig bekymret for at stadig flere kommuner plasserer utviklingshemmede i større omsorgsboligkomplekser.

Her lever mange, i følge Gitlesen et institusjonsliknende liv. De har i liten grad individuelt tilpassede tjenester og en del læres opp til hjelpeløshet.

Har tro på ny ledelse

Ansvarsreformen har aldri blitt gjennomført, mener Gitlesen.

Han erfarer at politikere vet svært lite om utviklingshemmede og deres levekår. Stadige reformer i velferdsstaten gjør det svært presserende å trappe opp informasjonsarbeidet, ifølge Gitlesen.

– Små grupper havner innerst i skyggenes dal. Jeg frykter samhandlingsreformen, sier NFU-lederen. Sammen med FO vil han nå legge tyngde bak kravene.

– Sammen er vi mer enn dobbelt så sterke. Og i denne regjeringsperioden kan vi få utrettet noe. Jeg har litt tro på den politiske ledelsen i departementet, fastslo NFU-lederen.

Krever reelt medborgerskap

I en uttalelse fra landsstyret utfordrer FO statsråd Audun Lysbakken, KS og Stortingets arbeids- og sosialkomité til et partnerskap for et mer inkluderende samfunn.

FO minner om at Norge for tre år siden undertegnet FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser. Regjeringen må snarest ratifisere konvensjonen, slik at Norge forplikter seg til å arbeide aktivt for å gi alle borgere et reelt medborgerskap, krever FO.

Brudd på FN-konvensjonen

Institusjonslignende boenheter bryter med FN-konvensjonens intensjoner. Landets borgere må selv få velge hvor de skal bo og hvem de eventuelt vil bo sammen med, heter det i uttalelsen fra landsstyret.

«FO mener også at det er mulig å finne løsninger som skaper faglig fellesskap uten at dette krever institusjonslignende bygninger og omsorg. Her må det blant annet sikres tilstrekkelig bemanning og fagfolk. Det er behov for en økning i andelene høgskoleutdannet personell, og da særlig vernepleiere, i tjenestene til personer med utviklingshemning», skriver FO.

13.12.2009
21:20
14.12.2013 12:44