Fast kontakt på velferdskontoret

- Slik vi har fastlegen til å hjelpe oss med vår helse, trenger vi en fast kontakt for våre sosialbehov. Hver må få sin sosialfaglige kontaktperson på velferdskontoret, Fellesorganisasjonens Randi Reese til stor applaus fra Trondheimskonferansens deltakere.
27.01.2007
16:20
16.12.2013 00:10

Reese stilte spørsmål ved hvordan NAV-reformen vil virke. Hun påpekte at reformen først og fremst er en organisatorisk reform, og at først i høst kom regjeringen med innholdet i tjenestene og de virkemidlene de vil bruke.

- Det er framover kommunene og staten skal etablere velferdskontor, og det blir avklart hvor stor del av sosialtjenesten som integreres i dem, sa hun.- Fortsatt trenger vi ulike former for tiltaksplasser. Vi trenger tilrettelagt arbeid for de som har behov for det, sosial aktivisering og rehabilitering.

Delprivatisering

- Regjeringen legger opp til å kjøpe private tjenester for å kartlegge og hjelpe personer i NAV, men det må vi forhindre. Vi må kreve at det skal være offentlige tjenester.

- Vi trenger velferdskontor med gode universelle tjenester som er tilpasset den enkelte. Tjenestene må være tilgjengelige og oppsøkende.

Raus arbeidslinje

- Vi vil ha en human og raus arbeidslinje. Pisken nytter ikke. Det viser forskningen, sa Reese.

- Arbeidslinja gir grelle konsekvenser for de som klarer å havne i arbeid. Det er vi sosialarbeidere kjent med, sa hun.

Reese beskrev situasjonen for personer som er fattige og hvordan barn i fattige familier har det.- Det er enkeltgrupper i det norske samfunn som er i en trengt situasjon. De trenger vår solidaritet. Fagbevegelsen kan ikke være seg bekjent av ikke å støtte dem. Vi kan ikke bare tenke på våre egne.

- Innstramninger i trygder, mangel på nasjonale normer for sosialhjelpstøtte og forskyvning fra rettighetsorientering til prestasjonsorientering gjør situasjonen bare vanskeligere.

27.01.2007
16:20
16.12.2013 00:10