Færre «FO-studenter»

Færre studerer til profesjonene Fellesorganisasjonen organiserer, mens antallet studenter som tar helse-, sosial- og idrettsfag er jevnt stigende.
19.06.2007
15:11
16.12.2013 01:30

Totalt var det 44 818 studenter i helse-, sosial- og idrettsfag i høyere utdannelse i 2006.

Barnevernpedagogutdanning hadde totalt 2 093 studenter i 2006. For sosionomutdanningen var antallet 2 692 og for vernepleierutdanningen 3 167 studenter.

Nye studenter dalende

Det er ikke bedre for antallet nye studenter som startet i løpet av 2006. Nye studenter til barnevernpedagogutdanningen var 651, mot 707 nye studenter i 2005. For sosionomutdanningen var antallet 801, mot 859 i 2005.

Vernepleierutdanningen holder stand med en økning på 20 nye studenter til 895 nye studenter i 2006. Dette er derimot langt unna de 1040 nye vernepleiestudentene i 2003.

Statistikken er hentet fra Statistisk Sentralbyrå og Database for statistikk om høgre utdanning.

19.06.2007
15:11
16.12.2013 01:30