Farlig taust arbeidsliv

Bare en av fire lesbiske, homofile og bifile opplever at fagforeningen og verneombudet er opptatt av å legge til rette for åpenhet på arbeidsplassen.
23.06.2011
14:30
16.12.2013 16:28

Det viser en undersøkelse forskerne Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland har gjort blant ansatte i Bergen kommune.

Skeiv frokost

Det arrangeres for tiden Skeive dager i Oslo. I den anledning inviterte forskningsstiftelsen Fafo til skeiv frokost onsdag morgen med tema “Lesbiske, homofile og bifile i arbeidslivet”. I denne framgår det at en fjerdedel av lesbiske, homofile og bifile ansatte ikke opplever å bli behandlet med respekt.

– Dette er mye og viser at det er mange fordommer i norsk arbeidsliv, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på frokostmøtet.

Mobbing og utstøting av lesbiske, homofile, bifile og skeive – såkalte LHBS-personer – skal motarbeides aktivt, forsikret Bjurstrøm.

– Arbeidsgivere og tillitsvalgte har ansvar for at alle har det trygt og godt på jobben uten å bli diskriminert, Dette gjelder også lesbiske og homofile, sa hun.

Stor taushet

Funnene i rapporten tyder også på at det i liten grad har vært del av leder-, tillitsmanns- eller verneombudsopplæring å tematisere arbeid med inkludering av LHBS-personer. Bjurstrøm signaliserte at arbeidsdepartementet tar denne problemstillingen på alvor.

Alvorlig er det også ifølge Grønningsæter og Lescher-Nuland at en av fire er enige i at en ikke snakker om lesbiske, homofile og bifile på arbeidsplassen. Taushet om tematikken kan ifølge forskerne framstå som en undertrykkende faktor.

Fortsatt mye ugjort

Grønningsæter og Lescher-Nuland slår fast i rapporten at levekårene for lesbiske, homofile og bifile har endret seg sterkt de senere årene, og åpenheten er blitt større. Likevel er mye ugjort.

Blant de LHBS-personene som forskerne intervjuet ser det ut til at åpenhet for mange var et større steg i privatlivet, særlig overfor familien, enn det var på arbeidsplassen. Åpenhet ser også ut til å gi bedre og mer produktive arbeidstakere, mener forskerne.

Bekvemt i skapet

– Som homo kan du velge om du vil være i skapet. Det kan være bekvemt å være der, men kanskje ikke i det lange løp. For vi veit at det er bra for helsa vår å være åpen. Men noen opplever å fortelle at du er homo til dine arbeidskolleger som ubehagelig, sa Bård Nylund, leder av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH).

Nyland fortalte at han til litt mer perifere familiemedlemmer ofte sier han jobber på kontor, ikke at han er leder av LLH og lever av å være homo. Lenger har heller ikke han kommet.

Åpne tillitsvalgte

Trine Lise Sundnes, førstesekretær i LO, mener det fortsatt foregår diskriminering av lesbiske, homofile og bifile på arbeidsplassene. Men at LO forsøker å ta denne problemstillingen på alvor. LO har for eksempel en stor stand på Rådhusplassen under Skeive dager.

– Vi har hatt forbundsledere og tillitsvalgte som har stått fram som åpne homofile. Dette har betydd mye. Tillitsvalgte må være pådrivere, også overfor arbeidsgiverne. Det er mange som pynter seg med glansa brosjyrer, sa Sundnes, som poengterte at det er viktig å få lov til å være hele mennesker, også på jobben.

Anbefalinger

Fafo-rapporten “Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen” inneholder blant annet disse anbefalingene for det videre arbeidet med å inkludere lesbiske, homofile og bifile på arbeidsplassen:

- Målrett tiltak mot skole, barnehage, helse og mannsdominerte arbeidsplasser

- Vurder å oppfordre lesbiske, homofile og bifile om å søke jobber i kommunen.

- Tematiser LHB i leder-, tillitsvalgt- og HMS-opplæring

- LHB sin arbeidssituasjon bør snakkes om

- Forebygg fortsatt trakassering og diskriminering

- Homofili kan bli et åpnere tema, også i relasjonen til brukerne

- Bruk mainstreaming som metode

23.06.2011
14:30
16.12.2013 16:28