Etterlyser FO-ere til lederkabalen

– Vi har to gode kandidater til ledervervet, men trenger flere navn for å få kabalen til å gå opp. Det sier Nils Ola Sande i FOs valgkomite.
18.01.2013
13:11
16.12.2013 21:30

solfrid.rod@lomedia.no

Mimmi Kvisvik, konstituert forbundsleder siden Rigmor Hogstad gikk av i november, og Henriette Westhrin, statssekretær i Miljøverndepartementet, har begge hatt samtaler med valgkomiteen. Begge ønsker å lede FO, bekrefter fungerende leder i valgkomiteen Nils Ola Sande.

– Det er viktig at medlemmene vet at vi har to gode kandidater, men at det ikke er for seint å spille inn gode navn. Det gjelder både ledervervet og andre verv. Det er mange dyktige FO-ere der ute som ikke vi i valgkomiteen kjenner til. Vi er dønn avhengige av at medlemmer og tillitsvalgte der ute kommer med forslag, fastslår Sande.

– Har dere vurdert andre enn de to til ledervervet?

– Vi har hatt noen navn, men det har vært mer vage henvendelser som det ikke har vært grunnlag for å gå videre med.

Krevende kabal

I tillegg til forbundsledervervet, er det ledig jobb som leder for seksjonsrådet for sosionomer (også AU-medlem), etter at Anna-Sabina Soggiu trakk seg like før jul.

Hvis Mimmi Kvisvik, som ble valgt til nestleder i 2010, rykker opp, trenger FO en ny nestleder. Hvis Henriette Westhrin blir forbundsleder, gjenstår seksjonsledervervet.

I tillegg til leder, mangler sosionomenes seksjonsråd nå en velferdsviter og to sosionomer etter at tre personer har trukket seg fra sine verv. Disse har oppgitt arbeidsbelastning og private forhold som årsaker, ifølge Sande.

Mimmi Kvisvik og Henriette Westhrin skal ha minst en runde til med valgkomiteen, som så tar sikte på å ha sin innstilling klar til landsstyremøtet i mars. Sande understreker imidlertid at komiteen heller vil gjøre en grundig jobb enn å rekke den tidsfristen.

Om komiteen ikke er klar i mars, er det to alternativer: Valget utsettes til juni, eller det blir avholdt ekstraordinært landsstyremøte i løpet av våren.

Personlige egenskaper avgjør

Som Fontene skrev i desember, ga landsstyret valgkomiteen klar beskjed om å jakte på ny leder utenfor den sittende forbundsledelsen, samtidig som den ble pålagt ikke å utelukke muligheten for et sedvanlig opprykk.

Komiteen har som mål å innstille på en person til ledervalget. De vil ikke ta stilling til om FO er best tjent med internt opprykk eller leder utenfra, men gå for den kandidaten de mener er best egnet.

Så dere vil ikke, forutsatt at begge er like gode, se det som et pre enten å komme utenfra eller innefra?

– Nei. Vi mener vi nå har fulgt signalene fra landsstyret, om å se på eksterne kandidater og samtidig ikke utelukke internt opprykk. Nå vil vi se på de to kandidatenes egenskaper, og målet er å innstille på en av dem.

Riktig vei på forbundskontoret

Tre av fem i ledelsen har gått på ett år. Opplever dere at det skremmer folk fra å påta seg verv?

– Jeg er usikker på hvordan medlemmene der ute oppfatter det. Når man ser dette utenfra, kan man jo få inntrykk av kaos. Men når man snakker med de som sitter i arbeidsutvalget, forteller de at de har mange gode dager på jobben og at de er skikkelige mot hverandre. Det er også en positiv utvikling på forbundskontoret. Ledige stillinger er besatt, og det er igangsatt tiltak for å bedre samarbeidet mellom ansatte og politisk ledelse.

Vil ha medlemmene i tale

– Spiller den siste tidens uro og konflikter inn på hvilke egenskaper dere ser etter?

– Det er dyktige folk som dessverre har valgt å forlate organisasjonen, og det er dyktige folk som skal inn igjen. Nå trenger vi å få organisasjonen på fote. Så er det mange ting som er viktige i forhold til det, som for eksempel tydelig rolle- og ansvarsavklaring. Det har vi tro på at den sittende ledelsen kan greie, sier Sande.

Han kom inn i valgkomiteen etter at den sittende ledelsen ble valgt, men understreker at komiteen mener de som ble valgt på kongressen i 2010 var de rette da de ble valgt.

Han vil svært gjerne høre fra medlemmer og tillitsvalgte. Om du har forslag på personer som kan tenkes inn i ledige verv, kan du kontakt Nils Ola Sande på e-post nilsolasande@hotmail.com eller telefon 98 43 70 89.

18.01.2013
13:11
16.12.2013 21:30