Enighet i statsoppgjøret

Statsråd Rigmor Aasrud og LO-Stats leder Tone Rønoldtangen kom smilende ut av forhandlingsrommet rett over klokka sju. Partene i Statsoppgjøret et enige.
30.04.2013
21:20
14.12.2013 13:04

Alle får et generelt tillegg, dels kronetillegg, dels prosenttillegg.

Rammen er på 3,5 prosent. De med lav lønn får et tillegg på 4200 kroner, mens alle over lønnstrinn 52 får en prosentøkning på om lag 1,1 prosent.

I fjor endte statsoppgjøret i streik. I år ble partene enige fem timer før fristen.

Tirsdag kveld skrev LO Stat, Unio, YS og Akademikerne under forhandlingsprotokollen med Fornyings,- administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud og peronaldirektør i staten, Merethe Foss Liverud.

Likelønn

Det gleder statsråd Rigmor Aasrud, øverste ansvarlig for lønnsoppgjøret i staten.

– Det er bra vi kom til enighet uten å måtte gå til mekling. Lønnsforhandlinger handler alltid om å ta og gi. Partene har tatt ansvar, og forhandlet innenfor de prosedyrene og rammene et lønnsoppgjør bør følge, sier en fornøyd Aasrud.

Statsråden mener lønnsoppgjøret i staten har en god profil, og samtidig holder seg innenfor ansvarlige rammer.

– Jeg er spesielt fornøyd med likelønnsprofilen, sier Aasrud.

Lønnsvekst til alle

Det er også LO Stats leder Tone Rønoldtangen. Hun har ledet forhandlingene på vegne av 44.000 LO-medlemmer i staten.

– Det er veldig bra vi kom til enighet uten å måtte gå til mekling. Selv om vi allerede før forhandlingene var innstilt på å være nøkterne og ansvarlige, er jeg fornøyd med profilen på oppgjøret, sier Rønoldtangen rett etter at protokollen er skrevet under tirsdag kveld.

Ansvarlige krav til tross. Alle statsansatte får reallønnsvekst.

– Vi er fornøyd med et resultat som sikrer reallønnsvekst for alle våre medlemmer, sier Rønoldtangen.

FOs Ellen Galaasen er også fornøyd med resultatet.

– Ut fra de betingelsene som ligger i et mellomoppgjør er vi tilfredse med dette. Alle våre medlemmer får minst 4 500, en del får også prosenttillegg, sier Galaasen.

I kommunesektoren og i Oslo kommune, som er eget tariffområde, forhandles det fortsatt. Fristen for å komme til enighet er ved midnatt.

30.04.2013
21:20
14.12.2013 13:04