Dyrkjøpt AFP for kvinnene

AFP vil gi lavere alderspensjon for dem med mindre enn 40 år i full jobb, ifølge tarifforliket mellom LO og NHO. Det kan gå hardest ut over kvinner, viser tall fra Nav.
14.04.2008
11:38
16.12.2013 04:43

For hver prosent mindre enn en heltidsstilling reduseres alderspensjonen tilsvarende, såfremt en ikke har meldt seg delvis arbeidsledig. Avtalefestet pensjon (AFP) gjør det mulig å førtidspensjonere seg fra du er 62 år. Til nå har AFP-pensjonister fortsatt å fylle på alderspensjonspoeng fram til den normerte pensjonsalderen, 67 år.

Etter AFP-forliket som LO og NHO kom fram til under tariffoppgjøret, forsvinner dette påfyllet for dem født etter 1953.

Forliket innebærer at hvis du går av ved 62 års alder og ønsker full alderspensjon fra 67, må du ha begynt å jobbe heltid som 22-åring og fortsatt med det, uten større fravær fra arbeidslivet. – Vårt utgangspunkt har vært å ivareta sliterne, sier LO-leder Roar Flåthen til Dagens Næringsliv. LO har i AFP-forhandlingene tatt utgangspunkt i en med 40 års opptjening, ifølge Flåthen. De forliket ikke ser ut til å ivareta i samme grad, er kvinnene. I 2010 vil nemlig hver fjerde 62-årige kvinne ha 35 eller færre årspoeng i folketrygden, ifølge tall Arbeids. og velferdsetaten (Nav) har regnet ut for Dagens Næringsliv.

Deltidstrekk

For å få full pensjonsuttelling i folketrygden, må du ha stått tilsvarende 40 år i 100-prosent stilling. I dag jobber imidlertid hele 45 prosent av kvinnene i arbeidslivet deltid, ifølge SSB. Når de som førtidspensjonerer seg nå mister muligheten til å fylle opp alderspoeng helt fram til 67 år, vil kvinner sett under ett sitte igjen med langt lavere inntekt som pensjonister.

Bare 13 prosent av mennene jobber deltid. Dermed ligger menn som gruppe bedre an til å fylle opp pensjonspotten innen de blir 62. Slik kan de unngå at de blir overvettes dyrt å velge AFP.

14.04.2008
11:38
16.12.2013 04:43