Fontene er ribbet for troverdighet etter landsstyrets behandling, skriver tidligere leder i LO Media, Nicolaas Kippenbroeck, i dette debattinnlegget.

Fontene er ribbet for troverdighet etter landsstyrets behandling, skriver tidligere leder i LO Media, Nicolaas Kippenbroeck, i dette debattinnlegget.

Eirik Dahl Viggen

Stygt angrep på Fontene

Man skal passe seg for å stikke hånden inn i et vepsebol. Når jeg likevel velger å gjøre det, er det fordi jeg mener at det er noe fundamentalt galt i dette spesielle vepsebolet.
12.10.2015
10:05
12.10.2015 11:18

Landsstyret i FO har besluttet å utrede Fontenes framtid. Grunnen til dette skal være bladets dekning av FO-kongressen.

Her i huset leses Fontene fordi min kone er tillitsvalgt i forbundet og fordi jeg selv har syslet med journalistikk og fagblader store deler av livet. At noe var på gang under kongressen, ble klart da tekstmeldinger fra delegater begynte å tikke inn. Noen meldte seg ut pr tekstmelding, andre forlot kongressen i protest. Behovet for å finne ut hva i alle dager som foregikk ble stort, og Fontene og andre medier ble kanalene.

Forbundslederens behov for å gjøre som hun gjorde har jeg ingen forutsetninger for å vite noe om, så det lar jeg ligge. Imidlertid har jeg skjønt i ettertid at delegatene som reagerte på fremgangsmåten og som prøvde å ta ordet fra talerstolen, ble nektet dette. Ikke engang innlegg til dagsorden ble godtatt før man gikk til avstemning. Opplysningene om dette har så vidt jeg vet ikke vært formidlet av Fontene, men fra delegater som var til stede. Personlig mener jeg at denne fremgangsmåten er et av de mørkeste kapitlene i LO-demokratiets historie i moderne tid.

Men det er ikke det som opptar meg.

Det som opptar meg er den samme forbundsledelsens angrep på Fontene for at bladet var freidig nok til å dekke det som skjedde. Landsstyret vil ha mer positivitet, mindre dritt og i det hele tatt er det helt åpenbart at bladet skal tvinges inn i landsstyrets måte å se verden på. Forbundsleder Mimmi Kvisvik presterer sågar å uttale at redaktørplakaten står som en påle for henne. Da kjenner forbundslederen åpenbart ikke ordlyden i redaktørplakaten. Når landsstyret vil diktere hva redaksjonen skal skrive om, hvordan den skal gjøre det og med hvilket sinnelag det skal gjøres, så finnes det ikke fnugg av redaktørplakat igjen. Og å utgi noen utgave hvor det står at Fontene redigeres etter redaktørplakaten, kan man faktisk ikke gjøre. Redaktørplakaten er, på lik linje med de etiske reglene som medlemmene jobber etter, ikke noe man forandrer etter egne behov og ønsker.

Den som også gjør meg ganske overasket er Mona Nilsen, som er leder i FO Nordland. Hun presterer å hisse seg opp over at Fontene la ut det offisielle opptaket av forbundslederens valgtale. Hva er det Nilsen prøver å si her – tåler ikke forbundslederens valgtale offentligheten? Foregikk det noe som ikke medlemmene skulle få lov å høre? Hvis det er illojalt å legge ut video fra en lovlig satt kongress i et LO-forbund, ja da har enkelt og greit ikke FO noe i LO å gjøre! Medlemsdemokratiet er en av de viktigste grunnsteinene vi har i fagbevegelsen – langt viktigere enn Nilsen åpenbart er klar over. Den samme Nilsen gjør seg for øvrig til ytringsfrihetens varme forsvarer i en sak i Fontene på nett. Der uttaler hun følgende: Er det slik at vi har full ytringsfrihet og du kan si hva du vil, men ikke til hvem du vil?

Jeg er redd at det svaret har du gitt selv, Nilsen.

Jeg har vondt for å se hvordan Fontene skal ha noe som minner om troverdighet ute hos medlemmene i organisasjonen etter denne gjennomgangen. Min oppfordring er at Landsstyret snur mens det har et skinn av demokratisk troverdighet over den viktige jobben det skal gjøre for FO-medlemmene der ute. Medlemmene trenger en sterk forening, med troverdighet.

Når landsstyret vil diktere hva redaksjonen skal skrive om, hvordan den skal gjøre det og med hvilket sinnelag det skal gjøres, så finnes det ikke fnugg av redaktørplakat igjen.

12.10.2015
10:05
12.10.2015 11:18

Mest lest