Colourbox.com/Eva-Lill Bekkevad

Asyl- og flyktningpolitikk

Nei til fengsling av barn i Norge

Stortinget vedtok 10. juni en rekke forslag til innstramninger i utlendingsloven som medfører store konsekvenser – både for asylsøkere og flyktninger som søker seg til Norge og for de som oppholder seg her.
10.11.2016
15:53
10.11.2016 16:01

På tross av at noen av regjeringens innstramningsforslag ble avvist, har man gjennom stortingsvedtaket sørget for at Norge nå er et av landene i Europa med strengest asyl- og flyktningpolitikk.

FO er svært bekymret for innstramningsforslagene og den strenge asyl- og flyktningpolitikken som føres. I løpet av de første fem månedene i år er det kommet 1407 asylsøkere til Norge – det laveste tallet siden 1997. Samtidig opplever verden det høyeste antallet mennesker på flukt siden andre verdenskrig. Regjeringens uttalte hovedmål i asyl- og flyktningepolitikken er å redusere innvandringen til Norge. FO mener at Norge har en stor forpliktelse til å ta imot og gi mennesker på flukt et trygt og godt hjem.

Disse innstramningene gir særlige negative konsekvenser for barna som kommer. Det tar svært lang tid å behandle asylsøknadene og i påvente av vedtak blir familier plassert i lukket mottak som ikke er tilrettelagt for barns behov. Barneombudet og Sivilombudsmannen har meldt sin bekymring over det økende antallet barn som blir innesperret på mottak uten at noe skjer.

Den norske regjeringa ved statsråd Listhaug har jobbet hardt for å få fjernet formuleringen om aldri å fengsle barn fra erklæringen om flyktninger som FNs generalforsamling vedtok i september.

Selv om det kan ta tid å få identifisert og sjekket grunnlag for asylsøknad, mener FO at barn i henhold til norsk lov og barnekonvensjonen har særskilt krav på tilrettelegging mens de venter på avklaring. Ifølge Listhaug har foreldrene et ansvar for å reise ut av landet når de har fått avslag. Det fritar ikke henne for ansvaret for å gi barna akseptable levekår.

Gjennom media blir vi hver dag minnet om den voldsomme lidelsen mennesker på flukt utsettes for. Det er derfor inhumant, usolidarisk og lite verdig at Norge fører en politikk som fengsler barn og skremmer bort mennesker på flukt. Flyktningkrisen handler om mer enn landet vårt. Vi står overfor en global katastrofe som vi som nasjon også må ta medansvaret for å løse.

Uttalelse vedtatt på representantskapsmøtet i FO Sør-Trøndelag 27.10 2016

10.11.2016
15:53
10.11.2016 16:01