Fontene var i sin tid årsaken til at jeg meldte meg inn i FO, og etter 17-18 års medlemskap har Fontene fremdeles stor betydning, skriver Torunn Fløiten i dette innlegget.

Fontene var i sin tid årsaken til at jeg meldte meg inn i FO, og etter 17-18 års medlemskap har Fontene fremdeles stor betydning, skriver Torunn Fløiten i dette innlegget.

Solfrid Rød

Medlemsbladet gir tilhørighet

06.11.2015
10:38
06.11.2015 10:38

Jeg har med vantro lest forslaget om at ledelsen i FO vil ha større innflytelse over Fontenes tilnærming til ulike saker.

Fontene var i sin tid årsaken til at jeg meldte meg inn i FO, og etter 17-18 års medlemskap har fremdeles Fontene stor betydning. Min motivasjon for å være medlem i FO handler om fokus på sosialfag og organisasjonens sosialpolitiske engasjement. Fontene er sentral her i sin uredde måte å dekke saker på og gode fagartikler.

Når vi snakker om fag, har jeg ingen erfaring med eller har aldri noen sinne lært at god konfliktløsing er å dysse ned uenigheter og la være å snakke om dem. Hvis det er slik Fontene skal tvinges til å jobbe, ser jeg ingen hensikt i å lese bladet. Hvis jeg ikke er sikker på at dekningen av en sak illustrerer flere sider av saken blir det jo helt meningsløst. Hvis jeg lurer på hva ledelsens side av en sak er, kan jeg spørre dem. Det trenger jeg ikke noe blad til.

Det er kanskje sterke ord, men for meg minner dette om sensur. I forbindelse med uenighetene i FO har jeg gått mange runder med meg sjøl om jeg ønsker å fortsette medlemskapet. Jeg har hatt sterke meninger om at fagforeningen som organiserer personer som er godt utdannet i kommunikasjon og konfliktløsing ikke evner å løse interne konflikter. Jeg har sterkt mislikt det jeg har oppfattet som et forsøk på å kneble og skvise ut dem som er uenig med ledelsen. Fontene har her sørget for en verdifull nyansering som har bidratt til at jeg også har funnet en tilhørighet.

Etter kongressen gjorde jeg opp status for mitt medlemskap. Jeg var demotivert i forhold til å fortsette medlemskapet og var svært usikker på om jeg ønsket å være en del av en organisasjon som håndterer interne uenigheter på denne måten. Det var to ting som var utslagsgivende for at jeg likevel opprettholdt mitt medlemskap. Det ene var tilhørigheten og det gode engasjementet jeg opplever at fylkesavdelingen har. Det andre er at jeg synes at Fontene er så bra. Akkurat da jeg hadde tatt den avgjørelsen om å gi FO en sjanse, kom dette utspillet fra FO. Jeg håper virkelig at dette ikke skjer, for jeg er i hvert fall sikker på hva jeg synes om det jeg forbinder med sensur, og jeg ønsker ikke å identifisere meg med noen jeg oppfatter holder på med det. n

Fontene har her sørget for en verdifull nyansering som har bidratt til at jeg også har funnet en tilhørighet.

06.11.2015
10:38
06.11.2015 10:38