SNART KONGRESS: Jeg vil styrke FO som en samlet organisasjon fordi vi står overfor store lokale, nasjonale og til og med internasjonale utfordringer nå og i framtiden, skriver Ane Slaatto i dette innlegget. Hun håper kongressen stemmer for seksjonsrådene som rådgivende utvalg for landsstyret.

SNART KONGRESS: Jeg vil styrke FO som en samlet organisasjon fordi vi står overfor store lokale, nasjonale og til og med internasjonale utfordringer nå og i framtiden, skriver Ane Slaatto i dette innlegget. Hun håper kongressen stemmer for seksjonsrådene som rådgivende utvalg for landsstyret.

Eirik Dahl Viggen

La min stemme bli hørt!

På FO-kongressen for ni år siden kjempet jeg for å beholde seksjonsrådene. Nå ser jeg at det kan være en god ide å endre nivået seksjonsrådene blir valgt på, slik at linjene og medvirkningskanalene blir tydeligere.
06.03.2015
12:28
27.08.2015 20:01

Jeg er barnevernspedagog og ønsker å styrke min innflytelse på FOs politikk, også profesjonspolitikken. Som student fikk jeg gleden av å delta i seksjonsrådet for barnevernspedagoger under ledelse av Kjetil Ostling. Det var en oppmuntrende og svært lærerik periode. Jeg fikk virkelig se verdien av å samle godt kvalifiserte og kompetente barnevernpedagoger som brant for feltet og profesjonen.

Siden jeg i dag er yrkesfaglig ansvarlig for barnevernspedagogene i Akershus-avdelingen, ønsker jeg meg mer samarbeid og kontakt med seksjonsrådet for barnevernspedagoger. Jeg ønsker å kunne medvirke til hva som oppleves som viktig i dagens barnevernslandskap, jeg ønsker at all vår erfaring og kunnskap, våre ideer og frustrasjoner kan kanaliseres oppover i FO, helst da til seksjonsrådet. Vi har masse å by på og mange innspill til hvordan vi ønsker FOs fremtidige arbeid for profesjonen.

Mitt ønske er selvfølgelig å beholde seksjonsrådenes viktige bidrag til å kritisk utvikle profesjonsfaget innen forskning, utdanning og i praksisfeltet. Jeg tenker at deres arbeid med å stimulere til ideskaping, nettverksbygging og debatt innen ulike arbeidsområder, bidrar til at jeg er stolt av å være medlem i et profesjonsforbund som FO er. Jeg husker at jeg våget meg opp på kongressens talerstol og kjempet for å beholde seksjonsrådene for 9 år siden.

Jeg ser i dag at det kan være en god ide å endre nivået seksjonsrådene blir valgt på, slik at linjene og medvirkningskanalene blir tydeligere. Seksjonsrådene vil da bli rådgivende utvalg til landsstyre. Med dagens vedtekter opplever jeg som barnevernspedagog ingen direkte innflytelse på utviklingen av politikken til min profesjon. Defineres en sak som yrkesspesifikk i landsstyret har jeg og de andre barnevernspedagogene i Akershus ingen stemmerett og følgelig ingen formell innflytelse i saken, siden vår landsstyrerepresentant er vernepleier.

I endringen som er foreslått er oppgavene til seksjonsrådet uendret og det vil stå: "Profesjonsrådene har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser i spørsmål som gjelder bachelorutdanningene og utdanninger utover bachelornivå, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål. Den enkelte seksjon ledes av et profesjonsråd bestående av leder og åtte medlemmer valgt av landsstyret.

Profesjonsrådet ledes av AU-medlem med ansvaret for seksjonens arbeidsområde. I tillegg vil landsstyrets ansvar for profesjonspolitikken styrkes med følgende setning under landsstyrets ansvarsområde: Ha et særskilt ansvar for å ivareta profesjonenes interesser. Dette vil medføre at landsstyret og arbeidsutvalget må ta et forpliktende medansvar for profesjonsrådets oppgaver. Det vil kunne styrke dette arbeidet og gi en god mulighet for lokal forankring og ekstern innflytelse lokalt, på avdelingsnivå og sentralt.

Jeg har tillit at plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, avdelingsledere i fylkene og forbundsledere forvalter sine tillitsverv til det beste for alle profesjonene.

Jeg vil styrke FO som en samlet organisasjon fordi vi står overfor store lokale, nasjonale og til og med internasjonale utfordringer nå og i framtiden. Samtidig vil jeg styrke profesjonene for å beholde den enkeltes profesjons spesialkompetanse og et levende fagfelt. Dette kan vi få til sammen! Jeg ser frem til å delta aktivt til FOs og medlemmenes beste de neste fire årene! Jeg ønsker alle som skal på kongressen lykke til med konstruktive debatter og gode beslutninger!

Defineres en sak som yrkesspesifikk i landsstyret har jeg og de andre barnevernspedagogene i Akershus ingen stemmerett og følgelig ingen formell innflytelse i saken, siden vår landsstyrerepresentant er vernepleier.

06.03.2015
12:28
27.08.2015 20:01