JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er vår erfaring at hjemmene føler seg godt ivaretatt innenfor de gitte rammene, skriver Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat region øst.

Det er vår erfaring at hjemmene føler seg godt ivaretatt innenfor de gitte rammene, skriver Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat region øst.

Bufdir presse

Kommentar til sak om oppsagt familiehjem: Direkte feil å omtale dette som usaklig oppsigelse

DEBATT: Det er leit at vår tidligere oppdragstaker opplever seg urettmessig behandlet. Bildet er imidlertid mer nyansert enn det som er vist i media.
11.05.2021
08:15
11.05.2021 08:15

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

NTL-magasinet og Fontene lar en enkeltsak være grunnlag for å kritisere hele fosterhjemssystemet. Det reagerer vi på. At en tidligere oppdragstaker mener seg urettmessig sagt opp og vil fortelle om det i media, synes vi er leit. At det omtales som en usaklig oppsigelse er direkte feil, og artikkelen inneholder flere uriktige påstander. Bufetat er bundet av taushetsplikt, overfor oppdragstakere og barn, men vi ønsker likevel å rette på noen feilaktige forestillinger om familiehjem.

Fosterhjemsinstituttet står sterkt i Norge. Når barn ikke kan bo hjemme, er et stabilt og trygt fosterhjem førstevalg av alternative botilbud. Det er til enhver tid snaut 10.000 barn og unge som bor i fosterhjem – og like mange fosterhjem som gjør en fantastisk samfunnsinnsats!

Den omtalte saken handler om Bufetats familiehjemstilbud. Disse familiehjemmene inngår en oppdragsavtale med Bufetat. Gjennom den reguleres betingelser, forventninger og krav til familiehjemmet. Hjemmene blir tett fulgt opp i forkant, underveis og ved eventuell oppsigelse av kontrakt. Oppfølgingen består av både opplæring, støtte, veiledning, og anvisninger om hva som skal gjennomføres i oppholdet til den enkelte ungdom. Det er tre måneders gjensidig oppsigelsesfrist, og oppsigelse fra oppdragsgivers side skal være saklig begrunnet i forhold ved oppdragsgivers virksomhet, eller oppdragstaker, øvrige bosatte personer i hjemmet eller annet som innebærer at hjemmet ikke lenger er egnet til oppdraget som familiehjem.

Bufetat region øst har i den omtalte saken handlet i tråd med bestemmelsene i gjeldende kontrakt. Vi har ikke sett bort fra forpliktelser og brutt vilkårene for kontrakten – det er for eksempel ikke grunn til å si at oppdragstaker brått er sagt opp. Årsakene for oppsigelsen er grundig gjort rede for. Disse kan vi ikke gå inn på i media, blant annet på grunn av den gjensidige taushetsplikten inngått i forbindelse med meklingen i saken, som også NTL kjenner godt. Dersom NTL har innsigelser på vilkårene for familiehjemmene, må det løftes til Bufdir som har mandatet til å forandre disse. Det gjøres ikke i en enkeltsak.

Å være familiehjem er ingen «walk in the park». Disse familiene skal ivareta ungdom med store, ofte sammensatte, utfordringer. I møte med familiene er vi tydelige på at det alltid vil være er en viss risiko forbundet med å ta på seg oppdraget. Vi kommuniserer også hvilke betingelser som gjelder og at hjemmene vil bli evaluert underveis, slik at vi kan vurdere om det er forhold som bør endres.

Nettopp fordi det handler om å ivareta svært sårbare ungdommer, er tett oppfølging og evaluering underveis helt nødvendig. Avtalen innebærer en treårig kontrakt, men det er ingen garanti for at avtalen vil vare perioden ut. Vi skal ivareta både hensynet til barnets beste og familiene, og noen ganger må dessverre oppdragsforhold avsluttes.

Det hører imidlertid til sjeldenhetene at avtalene blir brutt underveis i kontraktsperioden. Vi har i dag 62 statlige familiehjem i Region øst. Familiene som slutter gjør det som oftest av naturlige årsaker og etter å ha vært familiehjem gjennom mange år. Noen få kontrakter avsluttes før avtaletidens utløp. Det kan skje av årsaker i familien, andre ganger handler det om at forpliktelser ikke ivaretas.

Vi søker fortløpende etter egnede familiehjem og har et jevnt tilsig av familier. Det er vår erfaring at hjemmene føler seg godt ivaretatt innenfor de gitte rammene. Det er svært viktig at hjemmene er kjent med rettighetene og pliktene som følger av et slikt engasjement, og gjennom veiledning og oppfølging skaper vi sammen forutsigbarhet for familiene og en stabil omsorgssituasjon for ungdommene som trenger vår hjelp og støtte.

Oppsummert: Det er leit at vår tidligere oppdragstaker opplever seg urettmessig behandlet. Bildet er imidlertid mer nyansert enn det som er vist i media. Familier som påtar seg oppdrag som familiehjem får en kontrakt hvor både betingelser, rettigheter og plikter er tydelig formulert og kommunisert.

11.05.2021
08:15
11.05.2021 08:15