For at vi skal kunne følge opp de barna som er ekstra utsatt i denne kriseperioden, må vi alle samarbeide, skriver sosionom Ida Marie Aamodt Storbakken. Illustrasjonsfoto.

For at vi skal kunne følge opp de barna som er ekstra utsatt i denne kriseperioden, må vi alle samarbeide, skriver sosionom Ida Marie Aamodt Storbakken. Illustrasjonsfoto.

Kelly Sikkema/Unsplash

Jeg håper de som bryr seg til vanlig, nå bryr seg ekstra mye og melder ifra om de er bekymret for et barn

DEBATT: For å hjelpe de sårbare barna i samfunnet, må vi jobbe sammen, skriver barnevernsansatt.
19.03.2020
09:45
19.03.2020 09:45

I disse dager sitter jeg i karantene og har hjemmekontor, noe jeg ikke er alene om. Det har vært en omstilling for oss alle i barnevernstjenesten i Haugesund. Vi har måttet endre og avlyse planlagte avtaler, og har sammen vært kreative og nytenkende i hvordan vi på best mulig måte kan følge opp de familiene som har hjelpetiltak hos oss.

Vi prøver så godt vi kan å kontakte foreldre, fosterforeldre og andre samarbeidsinstanser via telefon, mail, Skype og teams. Jeg har selv hatt flere barnesamtaler via Skype og teams. Jeg kontakter også barn og unge på SMS og telefon. Ellers er jeg i tett dialog med mine kollegaer, og vi får god veiledning og støtte fra ledelsen hele veien. Jeg merker at det hjelper å få sett noen kjente fjes på skjermen når jeg sitter hjemme alene på jobb hele dagen.

Det har vært noen tekniske oppstartsproblemer i etableringen av hjemmekontor, men ikke noe mer enn man må regne med i en slik kritisk situasjon. Etter dag fire begynner det meste å falle på plass, og vi gjør vårt beste for å effektivisere arbeidet vårt.

Ida Marie Aamodt Storbakken, sosisonom

Ida Marie Aamodt Storbakken, sosisonom

Privat

Ta en ekstra telefon

For at vi skal kunne følge opp de barna som er ekstra utsatt i denne kriseperioden, må vi alle samarbeide. Og det gjelder ikke bare for de ansatte hos oss, men for absolutt alle.

Jeg tror terskelen for å ringe etter hjelp og støtte er høy for utsatte barn og unge. Derfor oppfordrer jeg alle voksne til å ta en ekstra telefon eller sende en ekstra melding til de dere er bekymret for. Vis at du bryr deg ved å stille spørsmål. Vær nysgjerrig og tilby de som trenger det mest, en trygg person å prate med.

Hjelpetelefonene svarer folk i koronakrise

Vi trenger hjelp

Da skoler og barnehager ble stengt torsdag denne uka, fikk 15 yrkesgrupper status som «personell i kritiske samfunnsfunksjoner». Det gjelder blant andre ansatte i helsesektoren. Lørdag ble det klart at også barnevernsansatte får samme status.

Statusen «personell med kritiske samfunnsfunksjoner» betyr at nøkkelpersonell i barnevernet skal få tilbud om skole og barnehage for sine barn under 12 år.

Barnevernsforeldre reagerer sterkt på at de ikke får se barna som bor i fosterhjem

Det er en grunn til at barnevernsansatte skal ha denne rollen. Vi skal og vil følge opp de sårbare barna. Men vi klarer det ikke alene. Vi trenger hjelp fra lærere, naboer, foreldre, venner, tanter, onkler, helsesykepleiere, barnehageansatte, besteforeldre, ja alle!

Jeg håper de som bryr seg til vanlig, bryr seg litt ekstra akkurat nå i denne tiden og melder ifra om de er bekymret for et barn.

19.03.2020
09:45
19.03.2020 09:45