Kristin Aldridge overtok som leder av FO-studentene 1. januar i år.

Kristin Aldridge overtok som leder av FO-studentene 1. januar i år.

Eirik Dahl Viggen

Ikke glem FO-studentene i organisasjonsdebatten!

I år skal FO avholde landsmøte, og FOs framtidige organisering skal avgjøres. Debatten om fylkesgrenser, fylkesavdelinger og klubbstruktur utløser også spørsmål om hvordan FO-studentenes organisering blir i framtiden, skriver studentleder Kristin Aldridge i dette innlegget.
17.01.2019
16:14
10.04.2019 20:37

Dersom landsmøtet vedtar at FO skal følge de nye fylkesgrensene fra 2020 vil noen av fylkesavdelingene ikke bare ha ansvar for flere utdanningsinstitusjoner, men også flere campus med tilhørende lokallag.

Dette gjør at vi kanskje må se på nye måter fylkesavdelingene skal følge opp lokallagene og hvordan FO-studentene skal være representert lokalt.

I dag skal studentene rekruttere med hjelp fra fylkesavdelingene. Dersom ressursene strekkes ut er det ikke sikkert fylkesavdelingene lenger er tilgjengelige til å hjelpe til når det trengs. Da kan man risikere at oppslutningen blant studentene avtar og at det er lokallagene som får det overordnede ansvaret for rekrutteringen i praksis. Dette kan sette FO-studentene og studentrekrutteringen i en sårbar og utsatt situasjon.

Når det gjelder lokal representasjon, har FO-studentene i dag ulike ordninger. I noen fylkesavdelinger sitter det studentrepresentanter i lokale styrer, representantskap og andre utvalg. I andre er studentene utelukkende engasjert i lokallaget. Hvordan skal man sikre studentenes representasjon i fylkesavdelingen når flere lokallag kan bli underlagt den samme fylkesavdelingen?

Kristin Aldridge (23) ny leder i FO-studentene

Omorganiseringen kan også potensielt berøre FO-studentenes plassering i organisasjonen. Per nå opererer vi i stor grad som en selvstendig underorganisasjon med egen politikk og egne vedtekter underlagt FO sine. Hvordan skal FO-studentene se ut i framtiden? Kan hende er det noen dilemmaer vi må ta stilling til. Vil vi dra mest nytte av å kunne ta beslutninger nær studiestedene, eller kan vi få en mer omforent og enhetlig organisasjon ved å ha en sentralisert beslutningsmyndighet? Skal politikken utformes som et supplement til eller i et komplementært forhold til FOs politikk? Og burde hovedvekten av tiden bli brukt på rekruttering og synlighet eller politikk og påvirkningsarbeid?

Samtidig er vi en organisasjon der det er stor utskiftning, og organisasjonen består sjelden av de samme menneskene over lengre tid. Denne utskiftningen kan føre til at vi på noen områder starter på nytt hvert år. Dette kan føre usikkerhet, og det kan da være behov for mer forutsigbarhet og stabilitet.

FO-studentene må ikke glemmes i den kommende organisasjonsdebatten. Vi er viktige for framtidige yrkesaktive sitt første møte med arbeiderbevegelsen og er for mange det første møtet med organisasjonslivet.

FO går et veldig spennende år i møte. Jeg har stor tro på at dette blir et godt år, og jeg gleder meg veldig til å se hva vi sammen kan få til!

Fylkessammenslåing tirrer FO Finnmark og Troms: – Vi trenger ikke bli tullete, selv om regjeringen er det

17.01.2019
16:14
10.04.2019 20:37