Fontene er viktig for FOs medlemmer, men fagbladet er helt klart under press, skriver redaktøren i dette innlegget.

Fontene er viktig for FOs medlemmer, men fagbladet er helt klart under press, skriver redaktøren i dette innlegget.

Solfrid Rød

Er Fontene viktig for deg? Da bør du si det nå!

12.10.2015
10:46
12.10.2015 11:21

Nicolaas Kippenbroeck, tidligere leder i LO Media, skriver i Fontene at han har vondt for å se hvordan Fontene skal ha noe som minner om troverdighet hos medlemmene etter gjennomgangen i FOs landsstyre, der det ble nedsatt et utvalg som skal utrede driften av Fontene.

Les også: Et stygt angrep på Fontene

Bakgrunnen er at forbundsledelsen og et flertall i landsstyret er misfornøyd med Fontenes dekning av organisasjonen generelt og siste FO-kongress spesielt. «Når landsstyret vil diktere hva redaksjonen skal skrive om, hvordan den skal gjøre det og med hvilket sinnelag det skal gjøres, så finnes det ikke fnugg av redaktørplakat igjen. Og å utgi noen utgave hvor det står at Fontene redigeres etter redaktørplakaten, kan man faktisk ikke gjøre», skriver Kippenbroeck.

Til det er å si at redaksjonen vil fortsette å utgi Fontene i tråd med Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og egen formålsparagraf til vår utgiver bestemmer noe annet. Men Fontene er helt klart under press, og det er viktig at dere som lesere vet at utgiver kan komme til å kutte drastisk i fagbladet deres. Allerede etter første møte i det nevnte utvalget kom spørsmålet fra FO om hvor mye penger forbundet kan spare på å kutte utgaver. Hvis dere ikke ønsker det, bør dere snarest påvirke egen avdeling og landsstyrerepresentant.

Vi i redaksjonen anerkjenner selvsagt utgivers rett til å bestemme Fontenes rammer. Vi mener imidlertid at tidsskriftspolitikken, som annen politikk, bør være kunnskapsbasert.

Fontene oppfattes som en vesentlig medlemsfordel. Det bekrefter både våre leserundersøkelser og FOs medlemsundersøkelser. Opp mot 80 prosent av de spurte svarer at Fontene er av stor betydning for medlemskapet. Fontene har gode lesertall og er en attraktiv publiseringskanal for fagartikler, kronikker og debattinnlegg.

Trykk og porto er store utgiftsposter, og siden vi alle i økende grad leser nyheter på mobilen, kan det være fristende å spare her. Da er det viktig å vite at lesevanene for fagblader skiller seg drastisk fra avisvanene våre. I likhet med mange andre fagblader har Fontene lesere som foretrekker papir og som i liten grad leser fagbladet på nett. En nedbygging av papir før vi har fått flere lesere over på nett, vil derfor medføre at medlemmene opplever å miste et tilbud som de i dag setter pris på.

Landsstyrets debatt i juni tok ikke utgangspunkt i slike fakta eller i kunnskap om journalistikk, utgiverrolle og tidsskriftspolitikk, men var mer en følelsesstyrt diskusjon om belastningene knyttet til å lese om eget forbund i en vanskelig tid.

Fontene vekker sterke følelser og meninger, et godt tegn for et fagblad. Dessverre er ikke utvalget som skal utrede Fontene satt sammen slik at det gjenspeiler bredden i synspunkter. Det er heller ikke slik at det å være tillitsvalgt i FO nødvendigvis betyr at man har mye kunnskap om å utgi et tidsskrift. Å utrede driften av et tidsskrift er en stor oppgave som krever en annen type kompetanse, noe vi hadde håpet et profesjonsforbund som FO ville ha respekt for. Slik kunnskap finnes tilgjengelig for FO gjennom forbundets medlemskap i Fagpressen, og kunne enkelt vært hentet inn.

En annen svakhet er at utvalget mangler et viktig perspektiv; leserperspektivet. Mens Fontenes målgruppe er 27 000 medlemmer, er uvalget topptungt og består at tillitsvalgte som har vært mer opptatt av hvordan forbundsledelsen framstår enn av hva leserne faktisk ønsker og mener. Det finnes ikke en sannhet om hvordan Fontene leses og oppfattes, men representative undersøkelser i FOs medlemsmasse er fortsatt den uovertrufne temperaturmåleren.

Utvalget skal legge fram sine forslag for arbeidsutvalget og landsstyret i løpet av høsten. Det kan munne ut i drastiske kutt når budsjettet for 2016 skal vedtas i desember. Hvis du ønsker å bevare den medlemsfordelen Fontene er, håper vi at du hever stemmen nå. n

Tidsskriftspolitikken bør, som annen politikk, være kunnskapsbasert.

12.10.2015
10:46
12.10.2015 11:21