80 prosent av de ansatte i kommunalt barnevern bør ha en relevant mastergrad, mener Bufdir. Dagens mastere i barnevern er ikke  tilpasset vårt forslag, skriver Solveig Valseth.

80 prosent av de ansatte i kommunalt barnevern bør ha en relevant mastergrad, mener Bufdir. Dagens mastere i barnevern er ikke tilpasset vårt forslag, skriver Solveig Valseth.

Eirik Dahl Viggen

Dagens mastere i barnevern er ikke tilpasset behovene i barnevernet

DEBATT: Hilde Aamodt og Willy Lichtwarck spør hvorfor Bufdir går inn for to nye mastergrader i stedet for å forbedre de vi allerede har. Vi mener det går an å gjøre begge deler, skriver Solveig Valseth, avdelingsdirektør i Bufdir.
27.11.2019
13:13
27.11.2019 13:13

I et innlegg i Fontene spør Hilde Aamodt og Willy Lichtwarck hvorfor Bufdirs kompetanseutredning vil gå inn for to nye mastergrader i stedet for å forbedre de vi allerede har.

Dagens mastere i barnevern er ikke tilpasset behovene i barnevernet gjennom retningslinjer som regulerer innholdet i utdanningen. De er heller ikke tilpasset vårt forslag om at 80 prosent av de ansatte i kommunalt barnevern må ha en relevant mastergrad og at behovet for masterutdannede i institusjonsbarnevernet sannsynligvis vil øke på sikt.

I framtiden vil de som tar utdanningene i enda større grad enn i dag være de som skal bli saksbehandlere og miljøterapeuter. Det er derfor behov for å gjøre endringer i dagens tilbud. Som følge av kompetansekravet må antallet studieplasser også øke. Det gjør det mulig å tenke nytt om hvordan masterutdanningene er innrettet.

Problemet er ikke manglende mastergrader

Opptak til dagens master i barnevern forutsetter ikke at studenten har en bachelor i barnevern. Undervisningen må dermed tilpasses en studentgruppe med svært ulik for kunnskap om barnevern, og barnevernspedagoger har derfor i dag ingen reell spesialiseringsmulighet på masternivå. Det er i strid med prinsippene i norsk høyere utdanning, som tilsier at det er på masternivå den faglige spesialiseringen skal skje.

80 prosent av de ansatte i barnevernet bør ha mastergrad, anbefaler Bufdir

For å gi studentene større faglig tyngde, bedre progresjon og sammenheng i utdanningen mener vi det er behov for en femårig utdanning for barnevernspedagoger. Det har vi fått bred støtte for i vårt utredningsarbeid. Vi foreslår at det i tillegg skal eksistere en toårig mastergrad for andre relevante yrkesgrupper, slik at disse også kan spesialisere seg innen barnevern. I tillegg har vi i vår utredning identifisert at den juridiske kompetansen blant ansatte i barnevernet må styrkes og foreslår derfor at alle i kommunalt barnevern må gjennom en nasjonal juridisk eksamen.

Åpent brev til Kjell Ingolf Ropstad: Bygg et tverrfaglig kompetanseprogram for barnevernet!

Vårt forslag forutsetter at det utvikles retningslinjer for de to mastergradene i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og praksisfelt. Dette vil bidra til en forbedring av dagens tilbud, samtidig som vi kan bygge videre på verdifulle erfaringer fra de nåværende mastergradene. Det vil gi likere utdanninger med et høyt faglig nivå, slik Aamodt og Lichtwarck beskriver, og samtidig svare ut tjenestenes behov for praksisnære mastergrader.

Det er svært gledelig at Aamodt og Lichtwarck deler Bufdirs oppfatning om at det trengs et betydelig løft i utdanningene til barnevernssektoren. De påpeker at det som trengs er ressurser og det er vi helt enige i! Vår utredning legger derfor til grunn finansiering av både nye studieplasser, lønnsmessig uttelling og et veiledet førsteår for de nyutdannede.

Universitetet i Agder først ut med femårig utdanning til barnevern

27.11.2019
13:13
27.11.2019 13:13