Bekymret for friomsorgen

Debatten raser om nedleggelse av små fengsler. Eli Myhrvold i kriminalomsorgen er like bekymret for den foreslåtte sammenslåingen av friomsorgskontorene.
10.08.2012
11:07
16.12.2013 19:49

Nedleggelsen av Gjøvik fengsel fikk store medieoppslag tidligere denne uken. Litt utenom tur, egentlig, da rapporten som foreslår dette kom i utkast i februar: «Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer». Den vil nedlegge 27 av Norges 60 fengsler, for å samle ressursene i større enheter.

Den samme logikken skal gjelde friomsorgskontorene, noe Eli Myhrvold i Fellesorganisasjonens faggruppe for kriminalomsorg er skeptisk til:

- Vi er ikke imot endring, men er redde for at nærhetsprinsippet skal bli noe borte, sier hun til Fontene.

Minst 50 saker

I utkastet står det: «En friomsorgsenhet bør ha en gjennomsnittlig saksmengde på over 50 saker. 50 saker er et minimum.»

- Begrunnelsen her er den samme som for fengslene: Større enheter har mindre sårbar bemanning, noe som kan ivareta sikkerheten bedre, og ha større tilbud av sysselsetting, skole og programmer, sier Myhrvold.

- Og det er viktig. Men nærhetsprinsippet handler om å være nær både det offentlige tilbudet i sin egen kommune, familie og venner. Dessuten har små enheter god kjennskap til den domfelte, og dermed ofte vel så god såkalt «dynamisk» sikkerhet, mener hun.

Lange avstander

Myhrvold bruker sin egen jobb på Akershus friomsorgskontor som eksempel på den foreslåtte omleggingsprosessen.

- Jeg jobber på hovedkontoret på Lillestrøm. I tillegg har vi kontorer på Ski og Sandvika. De to siste står i fare for å bli nedlagt. I tillegg er det et forslag om å slå sammen Oslo og Akershus. Da kan det bli lange avstander – og de er jo korte i forhold til andre steder i landet.

Forbundet på møte

Kapasitetsplanen har vært på en intern høringsrunde, der Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) har vært hovedpart på vegne av LO. Men NFF har invitert med FO i prosessen.

- VI i forbundet var ikke formell høringsinstans, men det har vært en omfattende prosess i regionene der våre medlemmer har deltatt. Nå skal det være et møte i departementet 22. august, der vi også skal være med, sier nestleder i FO Mimmi Kvisvik.

Hun vil ikke forskuttere noe om forbundets innspill på møtet.

- Men jeg kan si at generelt mener vi at det meste av straffegjennomføringen bør foregå i frihet. Og det er viktig at vi har friomsorgskontorer med høy faglig kompetanse, sier Kvisvik.

10.08.2012
11:07
16.12.2013 19:49