Hvilken funksjon?

Alexander Kwesi Kassah og Bente Liljan Lind Kassah:
Funksjonshemning. Sentrale ideer, modeller og debatter
Fagbokforlaget 2009
30.06.2010
15:29
14.12.2013 12:46

mia.paulsen@lomedia.no

Hva er funksjonshemning, og hva er det som setter ned funksjonsevnen? Er funksjonshemning noe ved situasjonen, eller noe ved personen?

Funksjonshemning har vært beskrevet som gapet mellom individuelle forutsetninger og samfunnets krav. Boka drøfter forskjellige måter å betrakte funksjonshemninger og ser på hvordan dette spørsmålet har vært debattert. Den viser hvordan funksjonshemmede har vært diskriminert, og drøfter begrepet empowerment. De gjennomgår også bioetikk og funksjonshemmedes rett eller manglende rett til liv. Og de ser på inkludering i skolen og integrering i samfunnet generelt.

Ifølge forfatterne er boka særlig godt egnet for vernepleiestudenter samt studenter i sosialt arbeid.

30.06.2010
15:29
14.12.2013 12:46