JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Demonstrerte mot et forsømt barnevern

Folkevalgte i Bergen måtte gå spissrotgang mellom syngende barnevernsansatte på vei til bystyremøte i går kveld. FO Hordaland krever 20 nye stillinger i byens barnevern.
08.12.2009
08:15
14.12.2013 12:44

Regjeringen har bevilget frie midler til 400 nye stillinger på landsbasis. Det tilsvarer 20 stillinger i Bergen.

FO Hordaland mener at Bergen kommune har forsømt sitt ansvar for de mest utsatte barna. Nå krever de at kommunen bruker disse midlene til nye stillinger istedenfor andre tiltak og prosjekter.

Blir bare verre

Kommuneledelsen understreker på sin side at dette ikke er øremerkede midler og at de derfor kan disponeres slik kommunen finner mest hensiktsmessig.

– Allerede i fjor ble det utarbeidet en rapport om situasjonen i det kommunale barnevernet som viste at Bergen står overfor store utfordringer for å følge opp de lovpålagte oppgaver som Barnevernloven krever. Siden den gang har situasjonen bare blitt verre. Alle midler går med til de tunge arbeidsoppgavene, mens alle andre oppgaver og tiltak lider, sier Grethe Kvist, leder i FO Hordaland, til Fontene.

Underbemannet i lang tid

– I Bergen kommunen har det i lang tid eksistert en underbemanning i barnevernet, sa Kvist da hun holdt åpningsappell i går kveld.

Anslagsvis 100 FO-ere hadde møtt frem foran rådhuset i Bergen i går. Med fakler, bannere og paroler markerte de sterk misnøye med byrådet som ikke har vist vilje til å prioritere det kommunale barnevernet.

Foran rådhuset ble det sunget og holdt appeller. Deretter marsjerte demonstrantene rundt kvartalet til det gamle rådhuset og der kommunepolitikerne samlet seg i bystyresalen.

Demonstrantene fylte fortauet foran det gamle rådhuset og sang så det kunne høres helt inn i bystyresalen. Det var nidviser til helsebyråden med krav om prioritering av midler på neste års budsjett. «Rådgiver fru Meyer er bare blid og snill, men det er ikke det vi har en byrådsdame til», lød sangen.

Responsen fra de folkevalgte som måtte trenge seg forbi de barnevernsansatte, varierte fra fullstendig ignorering til bifall av demonstrantene.

Stort arbeidspress

– De som arbeider i barnevernet opplever daglig å komme til kort i forhold til de oppgavene de blir stilt overfor. De ser at mange barn har det vanskelig. Hverdagen er preget av stor saksmengde per kurator, stor grad av gjennomtrekk i tjenesten, høyt sykefravær og høye krav til effektivitet, sa Grethe Kvist.

Hun påpekte at antall meldinger til barnevernet har økt de siste årene. Køene vokser, og fylkeslederen mener at situasjonen nå er slik at den minner om den gangen en snakket om mappebarna.

Kommunen prioriterer barnevernsarbeidet med tanke på ikke å bryte lovpålagte tidsfrister, men denne ensidige prioritering mener ansatte går ut over kvaliteten i arbeidet, for eksempel i forhold til oppfølging og besøk i hjemmene. Det er en type arbeid som er utrolig viktig for noen barn understreker Grethe Kvist.

Mister viktig kompetanse

En statusrapport for barneverntjenesten i Bergen konkluderte i 2007 med at ansatte ikke har det bra. Særlig påpeker rapporten utfordringer knyttet til høyt sykefravær og økt «turnover».

Selv om grunnkompetansen ble funnet å være tilfredsstillende, ble det slått fast at det er ønskelig med høyere kompetanse knyttet til fagstillingene i form av videreutdanning innen barnevern eller annen sosialfaglig metodekompetanse.

Årsaken er først og fremst de kompliserte forholdene for barnevernsarbeidet. De ansatte som har høyere kompetansen slutter ofte og går gjerne over i staten, der de føler de får mer utnyttet sin kompetanse.

– En skandale

Torstein Dahle fra Rødt sa i sin appell at barnevernet er et forsømt område. At Bergen kommune i realiteten reduserer bevilgningene til barnevernet samtidig som rammevilkårene øker, mener han er en skandale.

– Denne markeringen er med på å skape trykk når bystyret skal vedta nytt budsjett for Bergen den 14. desember. Kravet er minst 20 nye stillinger i barnevernet i Bergen, sa han til bifallsstorm fra de demonstrerende barnevernsansatte.

– Tilbakemeldingen fra førstelinjen er at de har et enormt arbeidspress. De har ikke tid til å gi barna det tilbud de har behov for. Derfor må Bergen kommune nå prioritere de mest utsatte barn og foreldre. La oss slippe de partipolitiske diskusjonene om hvem som ikke har gjort hva. Barnevernsbarna fortjener bedre enn det, sa nestleder i Fagforbundet Hordaland Ørjan Myrmel i sin appell.

Prioriterer skattelette

Oddny Miljeteig fra SV understreket at budsjettet for 2010 blir en prøvestein på om kommunen tar opp hansken. Hun påpekte at det ligger klarer føringer fra statsbudsjettet. Eller er det slik at barnevernet ikke kan prioriteres, men bare legges føringer for, spurte hun retorisk.

– Skal vi klare å endre byrådet, er det viktig at fagbevegelsen stiller samlet opp og sier at dette vil vi ha, sa hun under sin appell.

Terje Ohnstad fra Arbeiderpartiet avsluttet appellene med å si at kravet om 20 nye stillinger i barnevernet i Bergen er fullt ut berettiget.

– Byrådet velger skattelette fremfor velferd. Kommunen mister 170 millioner kroner i inntekter på grunn av lavere boligskatt. Men barnevernsarbeid er viktig, sa Ohnstad til de fremmøte barnevernsansatte.

08.12.2009
08:15
14.12.2013 12:44