Arbeidsgivere lukker øyne for vold

Vold og trusler er en del av hverdagen for over 30 prosent av yrkesgruppene i FO. Men ansatte savner skolering for å møte volden.
11.06.2013
14:39
16.12.2013 23:03

mia.paulsen@lomedia.no

I siste nummer av Fontene skriver vernepleier Frode Dragsten om hvordan det er å ta vold på jobben for gitt.

– Det kan være småslag eller stygge kommentarer vi møter daglig, og så tenker vi «slik er det bare».

Dragstens erfaring er at arbeidsgiverne er lite opptatt av å forebygge vold. Han etterlyser kurs i selvforsvar og sikkerhet.

Høy risiko

– Dette er psykiatrien mye bedre på, til tross for at risikoen for vold er mye høyere i en del av boligene for mennesker med utviklingshemning. Dette er et problem som trengs å løftes opp, sier han.

Vernepleierne er mer utsatt for vold enn FO-medlemmer generelt. De er mer utsatt enn politi.

Nåværende statssekretær Kjetil Ostling appellerte i 2009 til LO-kongressen om å kreve sikkerhetsopplæring på vegne av sine medlemmer. Ifølge Ostling, som representerte FO på LO-kongressen, manglet en fjerdedel av arbeidsplassene rutiner for å forebygger og redusere jobbrelatert vold.

Trygghet skaper trygghet

Trygge ansatte er et viktig grunnlag for trygge boliger og institusjoner, mener Frode Dragsten.

– Trygge ansatte forhindrer at brukerne blir utrygge. Det er ofte utrygghet som fører til vold. Dermed har du en negativ spiral. Vi trenger å ha fysiske teknikker som ligger i ryggmargen. Ikke for å anvende dem, men for å føle oss tryggere slik at vi blir bedre hjelpere. Da tør vi stå lengre i situasjonen, og det kan virke dempende.

Frykter kutt

Frode Dragsten er bekymret over signaler om nedskjæringer i tjenestene og ansatte som oftere må stå alene i jobben.

– Uten støtte fra kolleger blir jobben mer utrygg. Dessuten kan tilbudet bli dårligere, og det blir mer frustrasjon blant brukerne, frykter han.

Vold en daglig trussel

I sin nåværende jobb ved Habiliteringstjenesten St. Olav har Dragsten disse opplevelsene mer på avstand. Men han har i mange år hatt jobber hvor vold var et aktuelt tema hver dag.

Det er en stor belastning å kjenne på den daglige frykten for vold.

– Du går og venter på at noe kanskje skjer, heiser opp skuldrene og er 100 prosent oppmerksom.

En gang kom en av brukerne styrtende inn på personalrommet og skulle ta livet av en av kollegene hans. Dragsten og kollegene måtte holde brukeren nede. Saken ble meldt internt.

Går ikke til politiet

Men til politiet er det ytterst sjelden at slike saker blir meldt.

– Hvorfor det?

– Jobben vår er å yte omsorg for dem som har det vanskelig. Da er det vanskelig å anmelde. Av og til tenker vi kanskje at dette burde vi ha forhindret, vi burde sett tegnene.

– Da blir det kanskje en tilleggsbelastning at man bebreider seg selv?

– Det er sunt og naturlig å gå gjennom situasjonen etterpå og se på hva som gikk feil og om det er noe vi kunne gjort annerledes. Men det blir problematisk hvis vi hele tida finner feil og bebreider oss sjøl. Vi skal ikke forsvare voldelig handlinger hos brukerne.

Ifølge en STAMI-rapport for 2011 utsettes 30 prosent av FOs yrkesgrupper for vold og trusler om vold på jobben.

En Fafo-undersøkelse for noen år siden viste det dobbelte: at 60 prosent opplever vold og trusler om vold på jobben.

17 prosent av FOs yrkesgrupper angir at de har helseproblemer som skyldes jobben, og topper dermed statistikken.

40 prosent rapporterer om emosjonelle belastninger og over 60 prosent må forholde seg til sterke følelser på jobben, viser STAMI-rapporten.

FOs-medlemmer ligger skyhøyt over gjennomsnittet av arbeidstakere, hvor fire prosent sier at de har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen de siste 12 månedene (Statistisk Sentralbyrå).

11.06.2013
14:39
16.12.2013 23:03

En Fafo-undersøkelse for noen år siden viste det dobbelte: at 60 prosent opplever vold og trusler om vold på jobben.

17 prosent av FOs yrkesgrupper angir at de har helseproblemer som skyldes jobben, og topper dermed statistikken.

40 prosent rapporterer om emosjonelle belastninger og over 60 prosent må forholde seg til sterke følelser på jobben, viser STAMI-rapporten.

FOs-medlemmer ligger skyhøyt over gjennomsnittet av arbeidstakere, hvor fire prosent sier at de har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen de siste 12 månedene (Statistisk Sentralbyrå).