Alene med rusanbud

Som eneste helseregion avholder Helse Sør-Øst anbudskonkurranse for private aktører i rusomsorgen.
07.01.2008
16:23
16.12.2013 03:30

Per i dag har 25 private institusjoner avtaler med Helse Sør-Øst om behandling av rusmisbrukere. Til neste avtaleperiode konkurrerer 37 institusjoner, etter at fristen for å levere anbud nylig gikk ut.

Begrunnelsen for å legge rusomsorgen ut på anbud er at Helse Sør-Øst, som landets største helseregion, trenger å skaffe seg oversikt over et stort tilfang av private tilbud for å kunne gi rusavhengige best mulig tjenester.

Helse Sør-Øst har valgt å ikke kalle det anbudskonkurranse, men konkurranse med forhandlinger. Mange av dem som nå konkurrerer var med også i siste anbudsrunde, gjennomført i 2004 i daværende Helse Øst.

Driftsavtalene som inngås skal gjelde i fire år fra 1. juli 2008. Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Steinar Marthinsen, lover at ingen rusmiddelbrukere mister sitt nåværende tilbud på bakgrunn av at nye avtaler inngås, før de er ferdig behandlet eller har fått et alternativt tilbud.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSHS

07.01.2008
16:23
16.12.2013 03:30