Aktører i eget liv

Ann-Beate Myhra:
Fra bruker til samarbeidspartner.
Realisering av brukemedvirkning
Fagbokforlaget 2012
08.08.2012
13:57
14.12.2013 12:59

mia.paulsen@lomedia.no

Brukere av helse- og sosialtjenester er ikke bare syke og pleietrengende. De har ressurser som ikke alltid får utfolde seg. Og de har behov for å være aktører i eget liv.

Boka handler om hvordan tjenesteytere kan legge til rette for at brukere bedre kan få formidlet sine brukererfaringer på ulike arenaer. Det krever både samarbeid, refleksjon og analyse.

Brukermedvirkning skal ikke være et behandlingstriks som gjør brukerne mer føyelige og enkle å overtale. Tjenesteyterne må ta innover seg verdien av andres perspektiver.

Målgruppa er alle som jobber for å la brukerne formidle sine erfaringer.

Forfatteren er kultursosiolog og jobber på Borgestadklinikken.

08.08.2012
13:57
14.12.2013 12:59