– Urettferdig kritikk

Barnevernpedagoger i seksjonsrådet opplever kritikken fra FO-ledelsen som urettferdig. Nå håper de på en mer nyansert debatt i landsstyret.
21.05.2010
11:20
16.12.2013 13:21

solfrid.rod@lomedia.no

– Det er en påkjenning å bli utsatt for kritikk som oppleves så urettmessig. AU sier at vi har skadet FOs rykte, men de sier ikke hvor de har det fra. Dermed blir kritikken uhåndterlig, sier Heidi Ingebrigtsen Bordi, medlem i seksjonsrådet for barnevernpedagoger (SRB).

Mistillit

Flertallet i FO-ledelsen skriver i saksframstillingen til landsstyret at SRB har drevet solospill i utdanningspolitikken, og dermed skadet forbundets rykte i politiske miljøer.

Ingebrigtsen Bordi opplever saksframstillingen fra AUs flertall som mistillit til seksjonsrådets arbeid. Kritikken kommer overraskende fordi motivasjonen hele tiden har vært å utvikle egen profesjon og samtidig skape debatt, forklarer Ingebrigtsen Bordi.

– Det må jo være lov i en organisasjon å si hva man mener. Hvis vi ikke gjorde det, ville det jo ikke bli noen debatt. Da ville organisasjonen stoppe opp. Vi skal bidra til det motsatte, å drive ting framover.

Krever takhøyde

Kritikken handler om at meningen er fremmet offentlig. Kan du se at det kan svekke gjennomslagskraften hvis det virker som om FO ikke vet hva FO selv mener?

– Vi har vært tydelige på at vi mener det vi mener som SRB, ikke som FO. Jeg kan ikke forstå at det kan skade FO om folk utenfor vet at vi har ulike meninger. Politikere og andre organisasjoner vet jo at det er sånn.

Ingebrigtsen Bordi har sagt ja til gjenvalg i seksjonsrådet. Hun håper og tror at landsstyret vil se annerledes på saken enn AU. Hvis ikke, vil hun tenke seg om en gang til.

– Jeg vil gjerne være med videre. Jeg synes det er kjempespennende å være med på å utvikle barnevernpedagogprofesjonen, men jeg vil gjøre det i en organisasjon med takhøyde.

Overrasket

Seksjonsrådsmedlem Hanneke Ørne Bruce er også overrasket over kritikken. Hun undrer seg over at forbundsledelsen konsentrerer seg om vedtekter og formaliteter i stedet for innhold.

– Hvis det er noe som skader vårt rykte, så må det jo være dette, at vi nå har en konflikt om samarbeid, ikke om utdanningslengde.

Dersom seksjonsrådets handlemåte er problematisk, burde AU tatt opp dette med seksjonsrådet for lenge siden, mener Ørne Bruce.

– Jeg ønsker ikke å bidra til steile fronter. Jeg skjønner at FO er opptatt av gjennomslagskraft, og jeg tar gjerne en diskusjon om dette. Men jeg skulle ønske at AU hadde kommet til oss i seksjonsrådet. Jeg reagerer på at alt skal skje i AU. Det trodde jeg ikke om FO.

– Må tenke meg om

Utenfor FOs ledelse er disse diskusjonene uproblematiske, erfarer Ørne Bruce.

Hun håper landstyrets medlemmer tenker seg nøye om og kommer fram til en god løsning for FO.

Hva betyr det for deg hvis landsstyret vedtar innstillingen fra AUs flertall?

– Jeg er bare et vanlig seksjonsrådsmedlem, og er absolutt ikke i posisjon til å stille noe ultimatum. Men hvis det er i strid med vedtektene å jobbe med utdanningspolitikk, da må jeg tenke gjennom hva det betyr for meg som FO-medlem.

– Utidig

Anne Grønsund, som er SRB-representant i landsstyret, er også spent på debatten 2. juni. Hun mener landsstyret i vanskelige saker tidligere har vist seg å være mer samlende og utvist større takhøyde enn AU, og håper det vil skje denne gangen også.

– Flertallets saksframstilling er utidig. Den er en flengende kritikk av det ene seksjonrådet. De to andre har også brukt sin autonomi og fremmet sine meninger i og utenfor organisasjonen. Deres arbeid er ikke evaluert. Vi blir derimot gransket på alt vi har gjort siden vi tiltrådte. Ingen har i dialog med oss tatt opp at vi skader FO før det er et halvt år igjen av kongressperioden. Og så fremlegger man det på denne måten i et saksfremlegg til landstyret. Dette er en behandling av tillitsvalgte som ikke er FO verdig, og det gir dårlig motivasjon for å ta verv i denne organisasjonen, sier Grønsund.

Fra formaliteter til innhold

Hun forteller at medlemmene i FOs tre seksjonsråd nå har innledet dialog, og at det er stor interesse for å få samarbeidet på skinner. Utdanningspolitikk står på dagsorden på et første felles møte i august. Nå må saken dreies fra formaliteter til innhold, mener Grønsund:

– Vi har hele tida hatt fokus på å styrke utdanningen for å få godt kvalifiserte barnevernpedagoger i framtida. Det er det mandatet som kongressen gav seksjonsrådene gjennom vedtektene § 9.3. Hvis dette ikke lenger er tillatt, har vi vingeklippet profesjonene i vårt eget profesjonsforbund.

21.05.2010
11:20
16.12.2013 13:21