-- Synd at han slutter

Ansatte beklager at FOs administrative leder sluttet i går.
16.08.2012
11:27
16.12.2013 19:51

mia.paulsen@lomedia.no

-- Jeg synes det er synd at han slutter. I et system som vårt, med skiftende politisk ledelse og valg hvert 4. år, er det viktig med stabilitet i administrativ ledelse for at forbundskontoret skal fungere godt, sier klubbleder Sølvi Slørdahl i FO-klubben.

Hun understreker i likhet med Rune Soma i HK-klubben at Robert Pettersen har vært en ryddig motpart for klubbene.

Andre kilder sier at han har etablert gode systemer for medbestemmelse på forbundskontoret.

Ifølge Rigmor Hogstad er det uenigheter mellom politisk og administrativ levelse som ligger til grunn for at Pettersen slutter. Selv vil han ikke overfor Fontene begrunne oppsigelsen sin.

Vi skrev i går om at flere har sluttet på forbundskontoret i løpet av det siste halvåret. Sølvi Slørdahl er klar på at hun ikke tror folk slutter kun på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Hun mener det kan være flere grunner til at folk slutter.

-- Det er naturlig med en del utskifting på en såpass stor arbeidsplass som vår. Den forrige arbeidsmiljøundersøkelsen viste faktisk god trivsel her til tross for at det var en del problemer. Folk som jobber i FO er engasjerte og opptatte av FO, sier Slørdahl.

16.08.2012
11:27
16.12.2013 19:51