– Optimistisk før mellomoppgjøret

– Vedtaket på LOs Representantskapsmøte i formiddag inkluderer FOs sine interesser på en god måte. Jeg håper vi møter motparter som er innstilt på å sikre våre medlemmer et fornuftig og godt oppgjør, sier Fellesorganisasjonens leder Randi Reese.
27.02.2007
16:16
16.12.2013 00:18

Hun fryktet at LO stats leder Morten Øyes uttalelser til Aftenposten i dag om om å vise moderasjon og at det er nøvendig å dempe "lønnsfesten”, ville være et vedlig dårlig signal til FOs medlemmer i LO-Stat. Hun mener talen fra fungerende LO-leder Roar Flåthen rettet opp det negative inntrykket som LO stats leder gav i sitt intervju.

Likelønnsprofil og langtidsutdannede

Fungerende LO leder Roar Flåthen fremhevet i sin innledning at LOs tariffpolitikk har medvirket til den økonomiske fremgangen.– Da må gevinsten fordeles på en rettferdig måte. Det kan ikke være slik at de som har mest fra før, skal gjøre seg feite på vår ansvarlighet, sa Flåthen til representantskapet.

Flåthen fremholdt følgende prioriteringer for årets oppgjør:

– Generell forbedring av kjøpekraften.

– Garantiordninger og særskilte tillegg til lavtlønte.

– Likelønnsprofil på lokale og sentralt avtalte tillegg, blant annet ved en mer forholdsmessig andel til kvinner, der slik styring er mulig.

Videre fremholdt han at det på de enkelte områdene må gjøres prioriteringer til fordel for grupper som systematisk over tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, herunder LO-grupper med lang utdanning. Dette punktet kom inn etter et innlegg fra lederen av FO-Oslo, Rigmor Haugsand.

Omstillinger

Reese er fornøyd med uttalelsen om frontfagmodellen (som innebærer at forbund i konkurranseutsatt næring setter rammene for inntektsutviklingen). I vedtaket heter det at frontfagmodellen ikke er opprettholdbar over tid hvis enkelte områder/grupper systematisk får lavere lønnsvekst enn lønnsveksten i de internasjonalt konkurranseutsatte sektorene.

– Presiseringen om at frontfagmodellen gir også mulighet til kompensasjon til områder og grupper som systematisk har blitt hengende etter i lønnsutviklingen gjelder i høyeste grad våre medlemmer, sier Reese.

Hun fremholder også punktet om omstilling. I vedtaket står det:”Mange arbeidstakere opplever omstillingspress eller annen type utrygghet som gir urimelige belastninger. Det er blant annet behov for ekstra opplæring og veiledning for utsatte grupper i førstelinjetjenesten.”

Reese fremhever til slutt punktet om økt anerkjennelse for kompetanse og lederansvar og å utvide muligheten til fagarbeiderstatus også i kvinnedominerte jobber.

– Det er viktig at våre medlemmer med lederansvar får økt anerkjennelse og lønn, sier hun i sin kommentar til Fontene.

27.02.2007
16:16
16.12.2013 00:18