Ni fagforeninger slår alarm

Sykehuset Innlandet er i gang med sin egen nedtrappingsplan for psykiatrien.
18.06.2012
15:46
16.12.2013 19:34

I et åpent brev til politikerne går spesialister og tillitsvalgte ved Sykehuset Innlandet kraftig i rette med styret i helseforetaket. De frykter at viktige biter av det psykiske helsevernet nå utraderes samtidig med at antall henvisninger for både barn og voksne bare øker.

Bak protestbrevet trykket i avisa Hadeland i dag står tillitsvalgte fra hele ni fagforeninger for de ansatte i Sykehuset Innlandet. Foruten FOs foretakstillitsvalgte Olav Neerland, har representanter fra Overlegeforeningen, Norsk Psykologforening, Delta, Fagforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet skrevet under anklageskriftet.

Skjermer somatikken

Styret i helseforetaket vedtok 6. juni en økonomisk langtidsplan som pålegger Divisjon psykisk helsevern kutt på 11,2 prosent. Samtidig reduseres somatikken med «bare» 4,6 prosent. Det skjer til tross for at Sykehuset Innlandet står fritt til å gjøre egne prioriteringer mellom psykisk helsevern og somatikk. Hvorfor den tilsynelatende skjeve fordelingen?

«Framtidige rammer for Psykisk helsevern er beregnet av eier, og Sykehuset Innlandet har valgt å videreføre disse rammene internt i foretaket. Det foreligger ingen kjent beregningsmodell som er bedre enn den eier har benyttet» svarer helseforetakets kommunikasjonsavdeling i en e-post til Fontene.

– Følger nasjonale linjer

Ledelsen i helseforetaket har sittet i ledersamling i dag og var ikke tilgjengelig for intervju.

På spørsmål om hvordan Sykehuset Innlandet forventer å ta hånd om innbyggere som trenger tilbudene som kuttes, svarer kommunikasjonsavdelingen at helseforetaket følger nasjonale retningslinjer i omstillingsarbeidet.

Det betyr i praksis mer dagbehandling. Det som forsvinner er sengeplasser, det helseforetakets e-post til oss omtaler som spissing av tilbudet.

Slik Fontene har beskrevet, skjer denne nedbyggingen av døgnavdelinger over hele landet.

– Atskilt fra opptrappingsplanen

Psykisk helsevern i Innlandet fikk til sammen rundt 180 millioner kroner under opptrappingsplanen for psykisk helsevern (1998-2008). Nå planlegger Sykehuset Innlandet HF å redusere aktiviteten med nesten 160 millioner kroner på tre år. Mange spør seg hvilken varig nytte befolkningen i mjøsfylkene har hatt av opptrappingsplanen.

«Det er ingen sammenheng mellom omstillingene som gjennomføres nå og opptrappingsplanen. Beregningene som er foretatt er basert på en behovsvurdering mellom de ulike helseforetakene i Helse Sør-Øst sitt opptaksområde for å sikre alle pasienter i dette området så likt tilbud som mulig.» er svaret vi får fra sykehusets kommunikasjonsavdeling.

18.06.2012
15:46
16.12.2013 19:34