– Fagforenings - knusing i Spekter

Forhandlingssystemet i Spekter oppfordrer til fagforeningsknusing og står i veien for likelønn, mener FOere på tariffkonferanse i dag.
02.03.2010
17:34
16.12.2013 12:44

mia.paulsen@lomedia.no

Forhandlingssystemet innebærer at forbundene settes opp mot hverandre i et gjennomført splitt-og-hersk- spill. Foere opplever store og urettferdige lønnsforskjeller. Ifølge Odd Ravn fra Akershus kan et FO-medlem tjene 40 000 kroner på å gå ut av FO.

–Det er krig der ute, sier han.

LO Taper

Det er LO som taper konkurransen blant annet på helseforetakene, som inngår i Spekter. FO har over 2600 medlemmer i Spekter Helse. Men Fagforbundet er det største LO-forbundet i Spekter. Arbeidsgiver nekter konsekvent å gå inn i lokale forhandlinger med LO-forbund. De begrunner det med at det ikke finnes forhandlingsbestemmelser

Må kunne forhandle

–Men vi må ha mulighet for å forhandle om lønnstillegg når folk har forbedret kompetansen sin eller hvis det er snakk om å rekruttere eller beholde arbeidskraft, sier Eldar Lior fra Aust-Agder. Forhandlingsbestemmelsene om dette forsvant under oppgjøret i 2004, og setter tillitsvalgte fra LO-forbundene i en vanskelig situasjon.

Ineffektivt

For arbeidsgiver innebærer det å håndtere en rekke forskjellige lønnsordninger og skift-regimer innen en avdeling – for mennesker som gjør samme jobben, påpeker Rigmor Hogstad fra Oslo, og spør hvor effektivt det kan være. Mette Nord, som inntil nylig har vært forhandler for LO Stat inn i Spekter, forstår godt frustrasjonen og oppfordrer FO-tillitsvalgte til å kreve forhandlinger med hjemmel i gjeldende protokoll. Hvis dette avvises, må organisasjonen ta tvister på sakene, mente hun.

Godt likelønnsvedtak

FO-ledelsen får ros for å ha påvirket LO til et godt likelønnsvedtak på LOs representantskap i forrige uke. –Men nå gjelder det å ikke krangle bort denne muligheten. Vi må ikke si nei til penger selv om de ikke heter ”likelønnspott”. Og vi må spisse kravene våre, kanskje fjerne krav som ikke fremmer likelønn, mener Rigmor Hogstad.

Fornøyd FO-leder

–LO er samlet og innstilt på kamp om likelønn. Vedtaket ble enstemmig, sier FO-leder Randi Reese. Hun minner om at også det private næringslivet er avhengig av at Norge har en god velferdsstat og et godt sikkerhetsnett.

–Det er en god og nådeløs stemning for et likelønnsløft, og Soria Moria spiller på lag med oss i denne saken, sier hun.

02.03.2010
17:34
16.12.2013 12:44