– Gir du barnevernet mer å gjøre, må du øke budsjettet, Horne.

Ellen Galaasen i FO-ledelsen støtter Solveig Hornes plan for tvungne hjelpetiltak i barnevet, men det blir neppe gratis.

Rusmiljøet «annekterer» Bergen sentrum

Bergens sosialbyråd Eiler Macody Lund (FrP) reagerer på beskyldningen om rus-apartheid.

Eriksson tvunget til å trekke sykelønnskutt

Et massivt press fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversida gjorde at arbeidsminister Robert Eriksson snudde.

Heroin må inntas utenfor strekene

Bergen sentrum deles inn i rusfrie soner.

Horne feiret ettårsdag hos kritikere

Barnehage er i dag det eneste hjelpetiltaket barnevernet kan pålegge motvillige foreldre. Regjeringen vil åpne for en større verktøykasse i møte med foreldre som motsier seg hjelp.

For psyk for fengsel

I snart 30 år har norske myndigheter utredet tilbudet til de alvorlig psykisk syke, ekstremt voldelige og mest sårbare fangene. Ingenting har skjedd.

Vold og trusler gjør kvinner sykest

Muskel- og skjelettplager og psykiske plager slår ut helse- og sosialarbeiderne.

Nav-ansatte trenger nødutgang

Nav-ansatte mangler sikkerhetstiltak – ett år etter drapet på Grorud.

Arbeidstilsynet advarer mot Erikssons lange arbeidsdager

Vil du jobbe 79 timer i uka? Det blir tillatt, dersom endringsforslagene om overtid og gjennomsnittsberegning i arbeidsmiljøloven vedtas. Arbeidstilsynet avviser forslagene.

Regissøren

Han fikk god hjelp av barnevernet. Ungdommen tok regi på eget liv, nå er han en politiker som lyttes til.

Hjemløse utlendinger mister sengene

Solberg-regjeringen kutter ut overnattingstilbudet for tilreisende utlendinger som mangler tak over hodet.

Rusomsorgens dødtid må vekk

Bent Høie lover raskere opptrapping i rus og psykiatri enn på somatiske avdelinger. – Bruk milliardene til å tette hullene mellom behandlingsetappene, ber klinisk sosionom Marit Røssvåg.

FO etterlyser øremerking til utviklingshemmede

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke har øremerket midler til å tilrettelegge for en opptrappingsplan for utviklingshemmede, sier FOs nestleder Tone Faugli.

20 millioner til ungdomsfengsel

Regjeringen varsler i statsbudsjettet at de i løpet av 2015 åpner en egen ungdomsenhet på Eidsvoll for kriminelle barn og unge.

FO: – Ikke noe løft for barn og unge

607 millioner øremerket det kommunale barnevernet og en solid opprustning av familievernet, skryter regjeringen. FO-leder Mimmi Kvisvik er ikke imponert.

Tar feriepengene fra de arbeidsløse

De som mottar dagpenger, får ikke tjene opp feriepenger.

Nav-millioner til konsulentbyrå

McKinseys konsulenter skal granske og utvikle Nav. – Uklokt, sløseri, alvorlig, hagler det fra fagforeningene.

Somaliere føler seg brukt av NAV

– Vi er gratis arbeidskraft, klager somaliere som har praksisplasser til Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin. – Opprett arbeidsplasser for langtidsbrukerne av Nav, råder forskerne.

Fagforeningene må ta ansvar

New Public Management stemples som Syndefallet i offentlig sektor helt ufortjent, det er opp til profesjonene å holde faglig standard, melder kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Tellekantenes regime

Jan Messel og Rune Slagstad utgir bok om profesjonenes fall i makt og status.

Horne spikrer rettighetene på veggen

Hva skjer med rett til arbeid, skole og bolig utenfor omsorgsgettoen?

Safia æres med St. Olavs Orden

I dag mottar somaliske Safia Abdi Haase St. Olavs Orden av første klasse for sin innsats for integrering, kulturforståelse og likeverd i det mangfoldige. Fontenes portrett med henne fra høsten 2011 er en tankevekker inn i helgen.

Gørild ble forbigått under to fødselspermisjoner

Utekontakt Gørild Wold i Askøy kommune ble forbigått da kollegaen fikk ledertittel og lønnstillegg mens hun var ute i foreldrepermisjoner. Det har Likestillings- og diskrimineringsombudet slått fast.

15-ganget erstatningen med hjelp fra LO

Yrkesskadd oljearbeider fikk 3 mill. for tapt inntekt etter at han ble vernepleier.

Med # skal landet vinnes

Facebook, Twitter og Instagram overrisles med «#barnevernspedagog» i et forsøk på å øke en hel yrkesgruppes sosialpolitiske kapital.

Uenige med Eriksson

Robert Eriksson mener funksjonshemmede vil tjene på økt adgang til midlertidig ansettelse. De er uenige.

Ikke samme rett til utdanning

Er du under 26 år og har funksjonsnedsettelser, er det viktig å bo i riktig kommune. Søknader om utdanningsstøtte på grunnlag av funksjonshemning blir ulikt vurdert på ulike Nav-kontor.

Flere tusen i politisk streik

Det var stor stemning og stort oppmøte flere steder i landet i dag til forsvar for dagens arbeidsmiljølov. Se bildene

Kjønnskamp i likingens tid

Kroppsidealer har formet kvinner i århundrer. Nå er minstekravet 70 likes per profilbilde.

Barn kan få rett til barnevern

Skal barnevern være en rettighet? Hvor viktig er biologisk foreldreskap? Dette er blant spørsmålene barneminister Solveig Horne vil ha svar på fra et nytt utvalg.

Eriksson bestiller skrivekurs på Nav

Nav må bli bedre til å kommunisere med folk, varsler Nav-minister Robert Eriksson.

Kampen mot de gode hjelperne

Bør ikke Verdens beste land adoptere alle klodens barn? Nei, mener Elvis Nwosu.

Det norske teatret portretterer barnevernet

Teaterets fire strategier for å overleve stormen fra saksmappene.

Danskene kutter ut fagbevegelsen

Randers kommune i Danmark vil flytte ansatte fra dag- til natturnus på to-tre ukers varsel. Uten innblanding fra fagbevegelsen.

Sett selvmord på timeplanen

KRONIKK: Selvmord tar livet av dobbelt så mange som trafikken. Forebygging handler om bedre folkehelse. Men Regjeringens handlingsplan treffer for dårlig, skriver Lise Kristensen på verdensdagen for selvmordsforebygging.

Forelska i morfinrusen

Mer enn halvparten av spurte brukere i Trondheim har injisert morfin, viser ny rapport.

380 milliarder uten kontroll

Offentlig sektor er en uprofesjonell innkjøper, og dermed lett bytte for private firma som selger velferdstjenester, hevder innkjøpsveteran Krister Persson. Han ber tillitsvalgte våkne opp og stille krav.

Faser ut statens barnevern

Bergen kan bli prøvekanin for regjeringens plan om å gi kommunene totalansvar for barnevern. Bergen klarer seg, men det er bekymringsfullt hvis staten skal slippe ansvar for de aller mest utsatte barna, advarer FO-tillitsvalgte.

Samarbeid som skurrer

Sammen-Akademiet ligner mer på et internt samarbeid i Ap enn et samarbeid mellom LO og Ap, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Etterlyser ettervern

Forsker Elisabeth Backe-Hansen etterspør bedre ettervern og mer kultursensitivitet i det norske barnevernet.

Facebook
Siste fagartikkel

Hva skaper arbeidsglede?

For å bygge motivasjon trenger medarbeidere å bli verdsatt. Her får du som leder konkrete råd.

Fontene i PDF-format

Klikk på forsiden for å lese hele bladet


Eldre utgaver av Fontene finner du ved å klikke på kalenderikonet øverst på siden.


Fontene forskning i PDF-format

Klikk på forsiden for å lese hele bladet

Eldre utgaver av Fontene forskning finner du ved å klikke på kalenderikonet øverst på siden.


Se også: Forfatterveiledning og fagredaksjon