Vernepleiere oppfordrer til dugnad for utviklingshemmede i Nepal

Vernepleierstudenter som nylig hadde praksis i Nepal samler inn penger for å hjelpe utviklingshemmede etter jordskjelvet. – De er allerede en underprivilegert gruppe og står ikke først i køen nå når så utrolig mange trenger hjelp, sier Nina Therese Aune.

Ny organisasjon for barnevernspedagoger i startgropa

En ny fag- og profesjonsorganisasjon for barnevernspedagoger kan se dagens lys før sommeren. YS og Unio er mulige hovedsammenslutninger.

– Må sikres lønnsvekst

Mellomoppgjøret er i gang. – Vi skal vise ansvarlighet, men kommuneansatte må sikres en lønnsvekst på linje med det som ble oppnådd i frontfagene, sier forhandlingsleder for LO Kommune, Mette Nord.

Flere vil bli velferdsvitere

Det er bare en velferdsviterutdanning igjen. Til gjengjeld har den 86 prosent flere søkere i år enn i fjor.

Vernepleier øker mest i popularitet

Nesten 500 flere enn i fjor har vernepleier som førstevalg. Det er en økning på 21 prosent.

Gunn og Guri og soldatene

Norge er ikke i krig. Derfor sendes skadde soldater til Navs egen spesialstyrke.

Attendo bryter loven

PRIVAT OMSORG: Doble vakter, arbeidsdager på 10 timer eller mer uten pauser, og ulovlig overtid. Slik opplever hjemmehjelper Laura Bakke Lillegård (23) arbeidsdagene i Attendo Hjemmetjeneste.

Litauiske barn overtas sjelden av barnevernet

Litauen er i harnisk over norske omsorgsovertakelser. Men barn av litauere overtas bare halvparten så ofte som barn av nordmenn, ifølge tall fra barnevernet.

Hybridpensjonen kommer for fullt

Å gå fra ytelses- til ren innskuddspensjon er en dramatisk endring. Midt mellom disse to modellene ligger hybriden og sier ingenting, men den kan altså komme begge parter til gode.

LO Stat og Spekter enige om lavlønnstillegg på 3400 kroner

LO Stat og Spekter er enige om rammene for lønnsoppgjøret i Spekter. Fortsatt gjenstår forhandlingene for sykehusene og ute i bedriftene.

Sendrektig barnevern i Eidsvoll

Fire av fem barnevernssaker i Eidsvoll ble ikke undersøkt i fjor. For dårlig, mente Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og satte igang særskilt tilsyn.

Nav-direktør Joakim Lystad får sparken av Robert Eriksson

Lystad må gå etter datasprekk på 1,5 mrd. og manglende evne til å sette hele folket i arbeid.

FO: – Mange gode enkelttiltak

– Mange av forslagene fra Vågeng-utvalget er gode isolert sett, men jeg er usikker på om denne pakken er riktig medisin, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Nav og arbeid har skilt lag, mener ekspertutvalg

• Nav kan altfor lite om arbeidslivet. • Nav-kontorene trenger bedre ledere. • Nav må drive mer arbeidsformidling selv.

Kvinnelønna synker

Kvinner med inntil fire års høyere utdanning tjener bare 80 prosent av lønna til like høyt utdannede menn. Prosentandelen synker.

Hvordan en bolig klarte å komme ut av kaos

Tøffe arbeidsforhold og høyt sykefravær holdt på å sprenge Huset boliger.

47 000 langtidsmottakere

Sosialhjelpen er ikke borte, tross Nav-reformen. Over en tredjedel av mottakerne er innvandrere.

Isrosa

Inger Husby tar iskalde bad for å holde kroppen sterk og hjertet varmt. Det er det mange som er takknemlige for.

Langturnus trigger den lange brytekampen mellom FO, Bufetat og privat barnevern

Barnevern: – Medleverforskriften må fjernes siden den fører til en utvidelse av arbeidstid, men ikke en utvidelse av lønna, sier FO-nestleder Tone Faugli.

Fikk 12 ukers hardtrening

«Dere holder i ni måneder, så er dere utbrent, ferdige.» Det var advarselen Elizabeth Torsvik (26) og Maria Alexandra Johnsen (27) hadde fått mot å arbeide i barnevernets kommunale førstelinje.

Melder seg ut etter FO-kongressen

Cato Brunvand Ellingsen melder seg ut av FO. Flere gjør som ham i protest mot at forbundsleder Mimmi Kvisvik ble gjenvalgt med ultimatum.

FO stiller solidaritetskrav

• Ta imot 10 000 syriske flyktninger!• Anerkjenn Palestina! • Støtt folkeavstemning i Vest-Sahara!

Fem dager i hangaren

Tid og rom har lukket seg i en boble rundt Clarion Airport Hotel Gardermoen. Det kalles FO-kongress.

Kvisvik gjenvalgt etter ultimatum

Mimmi Kvisvik gjenvalgt som leder mot 52 stemmer. Hun stilte en klar betingelse til kongressen: Ellen Galaasen skulle ikke gjenvelges til politisk ledelse.

Profesjonsrådene mister makta

FOs vedtekter er endret. Kongressvalgte seksjonsråd erstattes med profesjonsråd underlagt landsstyret.

Møt kandidatene

Seks kvinner er aktuelle til FO-ledelsen.

Neppe utredning om LO-medlemskap

FO er så knyttet til LO at de ikke en gang trenger å utrede hvorfor.

FO: EØS truer den norske velferden

EØS-avtalen medfører privatisering, undergraver faglige rettigheter og truer fundamentet for den norske velferden, fastslår FO-kongressen.

Tror FO vil vokse seg større og sterkere

– De verste konfliktene er over. FO er på vei oppover. Veterandelegaten Thor Solheim er optimist på vegne av barnet han var med på å skape for drøyt 20 år siden.

Gjennomslag for landsstyret i prøvevotering

Det går mot mindre uavhengige profesjonsråd i FO. Det viser en prøvevotering etter 10 timers organisasjonsdebatt.

Ønsker et grønnere FO

FO må gå foran i miljøspørsmål, mener Harald Baardseth (FO Buskerud).

Oppland skiftet mening

Ja, det går an å endre mening i FOs organisasjonsdebatt, mener Kenneth Stuve.

– FO er våre venner og samarbeidspartnere

– Støtten fra FO gjør at vi kan gi palestinske barn en identitet utover det å være ofre for israelernes okkupasjon.

Etikk-veteraner går fra borde

Nå skal nye krefter ta vare på sosialarbeidernes yrkesetikk.

F-forbundet

Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor mange LO-forbund kan skryte av det?

Teknotrøbbel på FO-kongressen

Konstitueringen ble to timer forsinket fordi delegatene ikke fikk logget seg på ipadene.– Jeg var aldri utenfor komfortsonen, sier dirigent Gudmund Rype.

Holder stand mot voksen-presset

Studentdelegatene har hold kurs i lobbing og påvirkningsarbeid. Det er studentleder Marcus Eggøy Hjertvik glad for.

FO tar kampen mot privat velferd

En nylaget pamflett blir grunnlaget for FOs store satsingsområde neste kongressperiode.

Facebook
Siste fagartikkel

Å lære bort via pasientdukker

Helsefagstudenter lærer bedre med datadukker som prøvepasienter. Slik undervisning krever systematisk tilrettelegging.

Fontene i PDF-format

Klikk på forsiden for å lese hele bladet

Eldre utgaver av Fontene finner du ved å klikke på kalenderikonet øverst på siden.

Fontene forskning i PDF-format

Klikk på forsiden for å lese hele bladet

Eldre utgaver av Fontene forskning finner du ved å klikke på kalenderikonet øverst på siden.


Se også: Forfatterveiledning og fagredaksjon

Ledige stillinger

Assisterende leder

Stiftelsen Klokkergården
Oslo
28.04.2015

Teamleder/seksjonssjef ved Transittavdelingen - vikariat

Politiets utlendingsenhet
Ullensaker
28.04.2015

«Vil dere bli beredskapshjem for barn og unge?»

Oslo kommune - Barne- og familieetaten
Oslo
30.04.2015

Førstekonsulent/rådgiver

Fosterhjemstjenesten i Akershus
Bærum
01.05.2015

Enhetsleder - Klinikk psykisk helse og avhengighet

Oslo universitetssykehus HF
Oslo
03.05.2015

Instituttleder for sosialfag

Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo
04.05.2015

Fagkonsulent/vernepleier med vid.utd.

Akershus universitetssykehus
Lørenskog
04.05.2015

Terapeut/medarbeider

Blå Kors Norge - Kompasset
Bergen
05.05.2015

Faglig leder

Blå Kors Rehabiliteringssenter Østråt
Nesodden
10.05.2015

Barnevernkurator x 2

Eidsvoll kommune
Eidsvoll
10.05.2015

Familieteraput/klinisk sosionom

Familievernkontoret Asker og Bærum
Bærum
18.05.2015

Fosterhjem

Bufetat region øst / Fosterhjemtjenesten Ski
Ski
31.05.2015

Fosterhjem

Buskerud inntak og fosterhjemsrekruttering
Drammen
31.05.2015
Se alle stillingsannonser »