Tvangsbruk som registreres er femdoblet på 15 år

Vernepleier Bernt Tore Lunden: – Det er et sunnhetstegn. Vi har gjort kvantesprang siden 1990-tallet.

Dan Eliassens fem siste dager

De to siste årene har 17 mennesker tatt selvmord i fengsel. En av dem var 21 år gamle Dan Eliassen.

Forsker: – Mange tiår unna likelønn

Hvis likelønn betyr samme gjennomsnittslønn for kvinner og menn, kommer det til å ta mange tiår, sier Erling Barth. På oppdrag fra regjeringen utredet han og kolleger hvordan vi lå an med likelønn i forkant av årets lønnsoppgjør.

Tillitsvalgte som hever stemmen: 29 prosent får gjennomslag

Ytringsfriheten i kommunene er begrenset. Bare 29 prosent av FOs hovedtillitsvalgte som har sagt ifra om kritikkverdige forhold mener det hadde positiv effekt.– Kritikk er en vanskelig sak. Du bør være hardhudet og sterk i hodeskallen. Jeg vil ikke anbefale det på generelt grunnlag, sier Pål Harald Andreassen.

Haukeland reduserte tvangsbruken med 90 prosent

Barneposten på Haukeland sykehus kvittet seg med husreglene og trakk foreldrene inn som grunnlag for all behandling. Nå møter de utagerende atferd på en helt annen måte, i tråd med moderne traumeforståelse.

Drammen er flyktningmester

Drammen får Bosettingsprisen. – Vi er passe urbane, med nok innvandrere til at det ikke er så uvanlig. De som bosetter seg her, flytter sjelden, sier barnevernpedagog Gudmund Rype.

FO: – Styrk familievernet istedenfor å endre loven

– Samvær er en rettighet barnet skal ha, ikke foreldrene, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. Hun mener foreldrene trenger hjelp til å lage den nye familiestrukturen etter en skilsmisse.

Grekerne demonstrerer mot kutt

En svekket fagbevegelse møtte 1. mai i Athen med krystallklare krav om slutt på kuttpolitikken og motstand mot troikaen.

8 timers arbeid – 8 timers fritid – 8 timers hvile

FO-leder Mimmi Kvisvik viste til en stolt historisk hendelse i hjembyen da hun var tilbake for å holde 1. mai-tale. På denne dagen i 1918 bestemte Hydro-arbeiderne i Notodden seg for å jobbe åtte timers dag.

Aleris og Manifest kjemper om sannheten i privat barnevern

Ida Søraunet Wangberg, forfatter hos Forlaget Manifest, reagerer på beskyldningene fra Aleris-direktør Erik Sandøy om ensidig og feilaktig faktabruk.

FO: – Et godt oppgjør med likelønnsprofil

Det er FO-leder Mimmi Kvisviks dom over årets mellomoppgjør for kommuneansatte. Viktige føringer for neste års hovedoppgjør er også sikret, mener hun.

Private står klare til å overta barnevernplassene

Aleris Ungplan & BOI-direktør Erik Sandøy, tror private selskaper innen få år kan overta driften av alle barneverninstitusjoner.

Næringslivstopp ny leder for barnevernsbarna

Opptatt av barnevern? Merk deg navnet Martin Sansri Andersen. Han er ny leder i Landsforeningen for barnevernsbarn og har ikke tenkt å la politikere, fagfolk og byråkrater glemme hva det egentlig handler om: Barnets beste!

Vernepleiere oppfordrer til dugnad for utviklingshemmede i Nepal

Vernepleierstudenter som nylig hadde praksis i Nepal samler inn penger for å hjelpe utviklingshemmede etter jordskjelvet. – De er allerede en underprivilegert gruppe og står ikke først i køen nå når så utrolig mange trenger hjelp, sier Nina Therese Aune.

Ny organisasjon i startgropa

En ny fag- og profesjonsorganisasjon for barnevernspedagoger kan se dagens lys før sommeren. YS og Unio er mulige hovedsammenslutninger.

Fra 1. juli er det frislipp for midlertidige ansettelser

Ny arbeidsmiljølov vil gjelde fra 1. juli.

– Må sikres lønnsvekst

Mellomoppgjøret er i gang. – Vi skal vise ansvarlighet, men kommuneansatte må sikres en lønnsvekst på linje med det som ble oppnådd i frontfagene, sier forhandlingsleder for LO Kommune, Mette Nord.

Flere vil bli velferdsvitere

Det er bare en velferdsviterutdanning igjen. Til gjengjeld har den 86 prosent flere søkere i år enn i fjor.

Vernepleier øker mest i popularitet

Nesten 500 flere enn i fjor har vernepleier som førstevalg. Det er en økning på 21 prosent.

Gunn og Guri og soldatene

Norge er ikke i krig. Derfor sendes skadde soldater til Navs egen spesialstyrke.

Attendo bryter loven

PRIVAT OMSORG: Doble vakter, arbeidsdager på 10 timer eller mer uten pauser, og ulovlig overtid. Slik opplever hjemmehjelper Laura Bakke Lillegård (23) arbeidsdagene i Attendo Hjemmetjeneste.

Litauiske barn overtas sjelden av barnevernet

Litauen er i harnisk over norske omsorgsovertakelser. Men barn av litauere overtas bare halvparten så ofte som barn av nordmenn, ifølge tall fra barnevernet.

Hybridpensjonen kommer for fullt

Å gå fra ytelses- til ren innskuddspensjon er en dramatisk endring. Midt mellom disse to modellene ligger hybriden og sier ingenting, men den kan altså komme begge parter til gode.

LO Stat og Spekter enige om lavlønnstillegg på 3400 kroner

LO Stat og Spekter er enige om rammene for lønnsoppgjøret i Spekter. Fortsatt gjenstår forhandlingene for sykehusene og ute i bedriftene.

Sendrektig barnevern i Eidsvoll

Fire av fem barnevernssaker i Eidsvoll ble ikke undersøkt i fjor. For dårlig, mente Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og satte igang særskilt tilsyn.

Nav-direktør Joakim Lystad får sparken av Robert Eriksson

Lystad må gå etter datasprekk på 1,5 mrd. og manglende evne til å sette hele folket i arbeid.

FO: – Mange gode enkelttiltak

– Mange av forslagene fra Vågeng-utvalget er gode isolert sett, men jeg er usikker på om denne pakken er riktig medisin, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Nav og arbeid har skilt lag, mener ekspertutvalg

• Nav kan altfor lite om arbeidslivet. • Nav-kontorene trenger bedre ledere. • Nav må drive mer arbeidsformidling selv.

Kvinnelønna synker

Kvinner med inntil fire års høyere utdanning tjener bare 80 prosent av lønna til like høyt utdannede menn. Prosentandelen synker.

Hvordan en bolig klarte å komme ut av kaos

Tøffe arbeidsforhold og høyt sykefravær holdt på å sprenge Huset boliger.

47 000 langtidsmottakere

Sosialhjelpen er ikke borte, tross Nav-reformen. Over en tredjedel av mottakerne er innvandrere.

Isrosa

Inger Husby tar iskalde bad for å holde kroppen sterk og hjertet varmt. Det er det mange som er takknemlige for.

Langturnus trigger den lange brytekampen mellom FO, Bufetat og privat barnevern

Barnevern: – Medleverforskriften må fjernes siden den fører til en utvidelse av arbeidstid, men ikke en utvidelse av lønna, sier FO-nestleder Tone Faugli.

Fikk 12 ukers hardtrening

«Dere holder i ni måneder, så er dere utbrent, ferdige.» Det var advarselen Elizabeth Torsvik (26) og Maria Alexandra Johnsen (27) hadde fått mot å arbeide i barnevernets kommunale førstelinje.

Melder seg ut etter FO-kongressen

Cato Brunvand Ellingsen melder seg ut av FO. Flere gjør som ham i protest mot at forbundsleder Mimmi Kvisvik ble gjenvalgt med ultimatum.

FO stiller solidaritetskrav

• Ta imot 10 000 syriske flyktninger!• Anerkjenn Palestina! • Støtt folkeavstemning i Vest-Sahara!

Fem dager i hangaren

Tid og rom har lukket seg i en boble rundt Clarion Airport Hotel Gardermoen. Det kalles FO-kongress.

Kvisvik gjenvalgt etter ultimatum

Mimmi Kvisvik gjenvalgt som leder mot 52 stemmer. Hun stilte en klar betingelse til kongressen: Ellen Galaasen skulle ikke gjenvelges til politisk ledelse.

Facebook
Siste fagartikkel

Selektiv mutisme – en utfordring for barnehagen

Det var samlingsstund. Alle barna var samlet i ring på gulvet. Jeg hadde første dag på jobb. En av de andre ansatte ledet samlingen, og barna fikk i tur og orden presentere seg. Så kom turen til Jonas. En stille gutt, som ikke så ut til å være en del av gruppen. «Han snakker ikke», hvisket en ansatte til meg. Og det gjorde han ikke, ikke en lyd.

Fontene i PDF-format

Klikk på forsiden for å lese hele bladet

Eldre utgaver av Fontene finner du ved å klikke på kalenderikonet øverst på siden.

Fontene forskning i PDF-format

Klikk på forsiden for å lese hele bladet

Eldre utgaver av Fontene forskning finner du ved å klikke på kalenderikonet øverst på siden.


Se også: Forfatterveiledning og fagredaksjon

Ledige stillinger

Fosterhjem

Bufetat region øst / Fosterhjemtjenesten Ski
Ski
31.05.2015

Fosterhjem

Buskerud inntak og fosterhjemsrekruttering
Drammen
31.05.2015

Miljøterapeut

Sebbelows Stiftelse
Oslo
30.05.2015

Vernepleier/ sosionom/ barnevernspedagog

Unicare BAB
Oslo
31.05.2015

Klinisk sosionom

Vestre Viken - Drammen DPS
Drammen
31.05.2015

Fagkonsulenter

Helse Møre og Romsdal - DPS Kristiansund
Kristiansund
07.06.2015

Fagkoordinator

Modum Bad
Modum
11.06.2015

Klinisk sosionom/sosionom

A-Senteret
Oslo
12.06.2015

Klinisk psykolog

Behandlingssenteret Små Enheter
Oslo
15.06.2015

Teamkoordinator / Barnevernkurator

Kristiansund kommune
Kristiansund
15.06.2015

Avdelingsleder ved Tilrettelagte tjenester

Nord-Aurdal kommune
Nord-Aurdal
15.06.2015

Barnevernkonsulent, 100% fast

Numedal barneverntjeneste
15.06.2015

Fosterhjem

Oslo kommune - Barne- og familieetaten
Oslo
30.06.2015

Fosterhjem - «Har du rom for en til?»

Bufetat region øst / Fosterhjemstjenesten i Oppland
30.06.2015

Fylkessekretær

FO Aust-Agder
01.10.2015
Se alle stillingsannonser »