Fontene.no Forsiden - http://www.fontene.no Oct 17 2017 12:08:37 Oct 17 2017 12:08:37 1 Regjeringen gjør helomvending og sikrer støtten til to frivillige aktører i kriminalomsorgen Statsminister Erna Solberg berømmet Retretten og Wayback i sin nyttårstale, men i statsbudsjettet foreslo regjeringen å kutte støtten til de to frivillige aktørene. Nå gjør de helomvending og sikrer videre finansiering. http://www.fontene.no/533083.html http://www.fontene.no Oct 16 2017 12:14:50 550 brukere trengte jurist for å snakke med NAV Jussbuss advarer NAV mot å innskrenke åpningstider og bemanning i publikumsmottak. http://www.fontene.no/532419.html http://www.fontene.no Oct 13 2017 15:31:37 - Mange tenåringer oppsøker helsestasjonen for å teste seg for klamydia og snakke om grenser Ungdomshelse i Kristiansand driver helsestasjon for ungdom, hasjavvenning, skolehelsetjeneste og Rask psykisk helsehjelp. Med økte bevilgninger på statsbudsjettet kan det bli rom for å utvide tilbudet, mener leder Aina Kjær. http://www.fontene.no/532626.html http://www.fontene.no Oct 13 2017 10:44:42 Kvisvik savner storsatsing på utviklingshemmede og barnevern Velferdsstaten trenger opprustning. Les her hvor FO mener regjeringen er for passiv. http://www.fontene.no/532395.html http://www.fontene.no Oct 12 2017 14:56:57 Dette foreslår regjeringen i statsbudsjettet Opptrappingsplaner for rus, vold og overgrep, økte egenandeler og kompetanseløft i barnevernet. Dette er blant budsjettpostene av interesse for helse- og sosialarbeidere. http://www.fontene.no/532298.html http://www.fontene.no Oct 12 2017 14:51:13 Solveig Horne: - Et historisk kompetanseløft i barnevernet 80 millioner til å heve kompetansen er vel og bra, men det blir ikke noe historisk løft uten nye stillinger i barnevernet, innvender FO-leder Mimmi Kvisvik. http://www.fontene.no/532348.html http://www.fontene.no Oct 12 2017 12:55:34 Må flere barn vokse opp med en sånn vask? Barn som vokser opp i fattigdom er det mest alvorlige problemet på asylfeltet, mener Norsk Folkehjelp. De krever mer penger til drift av mottak i neste års statsbudsjett. http://www.fontene.no/532111.html http://www.fontene.no Oct 12 2017 09:04:27 - En taper-milliard hvert år de neste fire årene Filip Rygg, eks-politiker og forfatter av Fremtidens tapere, drømmer om et statsbudsjett for barnevernsbarn, mobbeofre og barn på flukt. http://www.fontene.no/531994.html http://www.fontene.no Oct 11 2017 14:44:22 Pengespillet er i gang Statsbudsjettet kommer på torsdag. Les her hvor FO må bruke kreftene sine utover høsten. http://www.fontene.no/531875.html http://www.fontene.no Oct 11 2017 10:57:19 Her tetter de gapet mellom barnevern og psykiatri Spiseforstyrrelser er psykiatriens mest dødelige sykdom. I Grimstad blir miljøterapeuter spesialister på ungdom med et vanskelig forhold til mat og kropp. http://www.fontene.no/531787.html http://www.fontene.no Oct 10 2017 12:30:10 Det kan bli flertall på Stortinget for å begrense profitt på velferden Denne uka kommer SV med åtte forslag mot profitt på barnevern, barnehager og eldreomsorg. http://www.fontene.no/531563.html http://www.fontene.no Oct 9 2017 12:22:00 Angelica Kjos vokste opp i 16 ulike hjem -Jeg følte at jeg fikkkunstig omsorg og at mange bar den profesjonelle barnevernsmaska, sierKjos.Nå erhunansattsom den førsteerfaringskonsulenten for barnevernet. http://www.fontene.no/530848.html http://www.fontene.no Oct 5 2017 10:56:31 Aleris-direktør: - Veksten i privat barnevern flater ut Staten er ikke parkert på sidelinja, den er tvert imot flinkere til å kjøpe og kontrollere private barnevernstjenester enn noen gang. Det mener Aleris og Humana. http://www.fontene.no/530322.html http://www.fontene.no Oct 3 2017 12:49:00 Kommersielle selskaper solgte på fem år barnevern for 13 milliarder kroner Privatiseringen har nådd store deler av barnevernet, konstaterer FO. http://www.fontene.no/529356.html http://www.fontene.no Oct 2 2017 07:00:00 Anzal (3) har opphold, men det har ikke mor Datteren har opphold i Norge, mor Saado Sahal må søke hvert år om å få bli ett år til. De to blir derfor ikke bosatt i en kommune, og kommer ikke i gang med livet i Norge. http://www.fontene.no/529510.html http://www.fontene.no Sep 29 2017 06:58:00 NAV vil ha færre folk på dørene Nav Drammen fikk i fjor 22 000 uanmeldte besøk. - NAV må i større grad rigges slik at vi fanger opp folk i akutt krise, sier FO-tillitsvalgt. http://www.fontene.no/529575.html http://www.fontene.no Sep 28 2017 19:10:00 Lønnsgapet offentlig/ privat er en myte (ifølge FrP) - Jeg kjøper ikke påstanden om at staten har kjøpt inn privat barnevern for å omgå tariffavtalene, sier Kari Kjønaas Kjos i Fremskrittspartiet. http://www.fontene.no/529520.html http://www.fontene.no Sep 28 2017 14:30:01 Staten sparer 3000 kroner døgnet per ungdom i privat barnevern - Vi følger bare lovverket, sier statens barnevernetat. http://www.fontene.no/529097.html http://www.fontene.no Sep 27 2017 11:30:00 Staten kjøper privat barnevern - undergraver tillitsvalgte og tariff - Staten har løftet en hel bransje med hundrevis av ansatte ut av tariffområdet, sier FO-leder Mimmi Kvisvik http://www.fontene.no/529078.html http://www.fontene.no Sep 27 2017 07:00:00 1800 sosialarbeidere jobber på kanten av loven • Jobber i snitt 60 timer uka• Tjener 125 000 mindre enn kollegaer i staten- Ei helg på jobb med en krevende ungdom tilsvarer to ukers snekkerarbeid (Jens Berget, sosionom) http://www.fontene.no/528861.html http://www.fontene.no Sep 26 2017 07:00:00 Barnevernets sykefravær ble oversett - må leie leder for 275.000 kroner måneden Land barnevern består av halvparten innleide. - Slik blir det når kommunen ikke har brukt penger på å bygge opp barnevernet, sier FO-tillitsvalgt. http://www.fontene.no/528401.html http://www.fontene.no Sep 22 2017 15:00:14 Når barn voldtar barn Voldtekt blant barn øker, ifølge Kripos. - Oppsøk fagekspertene, råder FO-tillitsvalgt hos Statens Barnehus Bergen. http://www.fontene.no/527499.html http://www.fontene.no Sep 18 2017 15:50:48 Nå får familien komme - Jeg er så lykkelig. Dette er den beste dagen, sier Raghad Shaar (15). http://www.fontene.no/526820.html http://www.fontene.no Sep 14 2017 13:44:18